Skip to content

ADFS 3.0 ve Hata Sayfasını Özelleştirmek

ADFS 3.0 ve Hata Sayfasını Özelleştirmek

Firmalar Office 365 senaryolarının içerisine Single Sign On yapı yarındırmak istedikleri durumlarda ADFS sayfasının giriş sayfalarını ya da hata sayfalarını özelleştirebilmektedirler. ADFS giriş sayfasının tasarımı değiştirilebilineceği gibi sayfasınında da değişiklikler yapılabilmektedir.

Hata sayfasında; hata sayfasına yönlendirilen kullanıcıların görecekleri açıklama, generik hata mesajı ya da authorization hatalarında yazılacak açıklamalara dair aşağıdaki Windows Powershell komutları kullanılmaktadır.

Set-AdfsGlobalWebContent -ErrorPageDescriptionText “Hata Mesajıdır”

Set-AdfsGlobalWebContent -ErrorPageGenericErrorMessage “Hoop!! Hatalı durum söz konusudur.”


Set-AdfsGlobalWebContent -ErrorPageAuthorizationErrorMessage “Authorization hatasıdır.”Buna benzer ADFS 3.0 ile firmalara özel tasarımlar yapabılabilinmektedir.