Skip to content

ADFS 3.0 Sign-in Sayfasını Özelleştirmek

ADFS 3.0 Sign-in Sayfasını Özelleştirmek

Office 365, Single Sign On yapısında kullanılan ADFS sayfasının kurumsallaştırılmasının gerektiği koşullar söz konusu olabilir. Firmalar giriş sayfalarına kendi logolarını ya da kendilerine özel başlıkları kurmak isteyebilirler.ADFS 3.0 olan platformlarda bu tarz özellştirmeler Powershell komutları ile yapılabilinmektedir. Varsayılanda kullanıcıları karşılayan sign-in sayfası aşağıdaki gibidir.


Resimde de görüldüğü üzere ve ADFS’in kurulumu sırasında girilen şirket adı buradaki “Welcome” yazan kısım istenilirse Windows Powershell komutu ile daha sonradan değiştirilebilir. Bunun için aşağıdaki komut şablonu kullanılmalıdır;

Set-AdfsGlobalWebContent –CompanyName “EZGI CAN”Diğer senaryo ise şirket logosunun konumlandırılması durumudur. Burada dikkat edilmesi gereken şey kullanıcılacak logunun piksel değerleri ya da boyutlarıdır. Buradaki logonun önerilen değerleri 260×35 @ 96 dpi ve boyutu ise en fazla 10 KB olmalıdır. Logo eklemek için Windows Powershell’de aşağıdaki komut şablonu kullanılmalıdır;

Set-AdfsWebTheme -TargetName default -Logo @{path=”c:logo.png”}Sing-in sayfasının sol bölümünde bulunan “Illutration” bölümünün değiştirilmesi için de Windows Powershell komutu kullanılmalıdır. Burada kullanılacak olan “Illustration”ın ölçüleri ise 1420×1080 @ 96 dpi ve en fazla 200 KB olmalıdır. Burada kullanıcılacak olan komut şablonu aşağıdaki gibidir;

Set-AdfsWebTheme -TargetName default -Illustration @{path=”c:illus.png”}ADFS Sign-in sayfasına istenilirse “Help” linki eklenebilir. Böylelikle kullanıcılar herhangi yaşadıkları sıkıntılarda buradaki yardım linkine tıklayabilir. Buradaki link firmaların alt yapılarına göre istedikleri adrese yönlendirilebilir. Komut şablonu aşağıdaki gibidir;

Set-AdfsGlobalWebContent –HelpDeskLink https://fs.lab08699.o365ready.com/help/ -HelpDeskLinkText HelpFirma gizlilik ile ADFS Sign-in sayfasına linke eklemek istedikleri zaman Windows Powershell’de aşağıdaki komut şablonu kullanılmalıdır;

Set-AdfsGlobalWebContent -PrivacyLink https://fs.lab08699.o365ready.com/privacy/ -PrivacyLinkText PrivacyBöylelikle ADFS 3.0’da firmalara özel sayfalar tasarlanabilinmektedir.