SCCM için SQL Kurulumu Nasıl Yapılır Part-3

Önkoşulları yükledikten sonra bir sonraki adımımız SQL Server’ın kurulumu olacaktır. Kullanıcıların bir çoğu, SQL sunucusunun nereye yükleneceği konusunda pek bilgi sahibi değillerdir. Bu sebeple kurulum yapacak kişiler SQL Server’ı, SCCM’nin kurulu olduğu sunucuya mı? yoksa farklı bir sunucuya mı? Kurulum yapılmalıdır.Her iki şekilde kurulum yapılabilir. Ben SQL’i aynı sunucuya yüklemeyi tercih ettim. Siz kurulum yapılacak ortama göre planlamanızı yapabilirsiniz.

Configuration Manager için Sql server kurulum adımları aşağıdaki gibidir.


Sql server kurulum yazılımı yönetici olarak çalıştırın. Installation – New SQL server standalone installation tıklayın.


Lisans şartlarını Kabul edip, ilerleyin.


Setup Role bölümünden SQL Server Feature Installation‘a tıklayın.


Feature Selection bölümünden Database Engine Services, Reporting Services-Native ve Management Tools özelliklerini işareyip, ilerleyin.

Not: Seçtiğimiz özellikler, Configuration Manager ‘nin dağıtımı için gerekli olan özelliklerdir.


Instance Configuration bölümünde Default instance olarak seçip,ilerleyin.


Microsoft hizmet hesapları için, Local hesapları değilde, domain’de olan hesapları kullanmanızı önerir. Bizde admin grubu üye olan sccm isimli hesabı kullanacağız. Bu hesap ayrıca Configuration Manager kurmak ve yönetmek için kullanılacaktır. Ayrıca, SQL sunucu hizmetlerinin her biri için ayrı bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. İlgili hesabın girişini yaptıktan, ilerlenir.

Önemli: SQL yüklemesi sırasında, harmanlama SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olmalıdır.


Add Current User butonuna tıkladıktan sonra ilgili kullancıyı sql sunucusuna yönetici olarak ekleyecektir.


Reporting Services Native Mode bölümünde Install and configure ile devam edin.


Ve install butonu ile sql kurulumu başlatın.


Kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı.


Configuration Manager’ın yüklenmesi sırasında sistem, Sql sunucu belleğinin sınırlı olup olmadığını kontrol etmektedir. Bellek sınırlı değilse, sistemde bir uyarı görüntülenir. Bunu önlemek ve sistemin daha stabil çalışması için belleğin limiti sınırlandırılır. Bu sınırlandırma işlemini ; Sql Server Managemet Studio’ çalıştırın. Sunucuya sağ click ile özelliklerine tıklayın. Açılan pencerede sol bölümde bellek kısmını göreceksiniz, minimum ve maximum değerleri girin.