AD Kullanıcılarına PowerShell ile SMTP ve E-mail adresi nasıl eklenir

Bu makalemizde Active Directory üzerindeki kullanıcıların E-mail ve Proxy Address kısımlarına mail adresini, Powershell ile nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz.


Active Directory üzerindeki kullanıcı özelliklerini kontrol ettiğimizde E-mail ve Proxy Address kısımlarının boş olduğunu görüyoruz. (Ortamda Exchange alt yapısı yok ise)


İlgili Powershell komutumuzu çalıştırmadan önce Active Directory üzerindeki işlem yapacağımız kullanıcıları belirleyip, o kullanıcıların bulunduğu bir CSV dosyası oluşturuyoruz. (UserPrincipalName ve ProxyAddress başlığı altında)


$Path = “C:list.csv”

$result = Import-Csv -Path $Path

foreach ($item in $result)

{

Get-ADUser -Filter * , Where-Object UserPrincipalName -eq $item.UserPrincipalName , Set-ADUser -Add @{Proxyaddresses=”SMTP:” + $item.Proxyaddresses;mail=$item.Proxyaddresses}

}


Ardından yukarıdaki Powershell komutumuzu çalıştırarak, kullanıcı üzerindeki belirttiğimiz tab’ların mail adresi olarak güncellendiğini görebiliriz.

Ortamınızda Office 365 bulut alt yapısını kullanıyorsanız ve ADconnect ile beraber şifre senkronizasyon işlemini gerçekleştirirken kullanıcı tarafındaki iş yükünüzü çok daha aza indirebilirsiniz.