Skip to content

Powershell Profile Function İle Office 365′e Bağlanma

Powershell Profile Function İle Office 365′e Bağlanma

Office 365 teknolojisindeki hem servislerin verimliliği hem de yeni gelen güncelleştirmeler ile beraber iş hayatınla hızlı bir ivme hazanmış olup, son kullanıcıların ve IT çalışanlarının bu teknolojiler ile beraber iş akışlarını ve süreçlerini yönetmelerinde kolaylıklar sağlamaktadır. Hızla gelişen Office 365 teknolojisindeki yönetim süreçleri de IT çalışanları için kritik noktalardan biri haline gelmiştir. Bu yönetim sürecinde gerek kullanıcı açma gerek Exchenge Online, Skype For Business gibi hizmetlerinin yönetiminde Office 365 ynetici portalının kullanılması haricinde toplu işlemlerin ve yönetimin çok saha basit ve custom edilebilen platform olan Powershell komutları ile de Office 365 yönetimsel aksiyonların alınması mümkündür.

Powershell aslında IT dünyasına geçmiş dönemlerden gelip yeteneklerine yetenek katan bir araçtır. Powershell komutları ile IT çalışanları GUI arayüzlerin de bile yapamadıkları birçok iş süreçlerini gerçekleştirebilmekte iken aynı zamanda kullanıcılara özgü fonksiyonlar tanımlanması sağlanabilir.

Office 365 yöneticilerinin de sıklıkla kullandığı Powershell komutlarını fonksiyon olarak taımlamak ve her seferinde kullandıkları bu komutları girmek yerine belirli tanımlamalar yaparak stabil kullanılması sağlanabilmektedir. Bu komut dizinlerinin başında Office 365′e bağlanmak için kullanılan komutlar gelmektedir. Sonuçta her IT yöneticisinin Powershell ile Office 365 ortamına bağlantı sağlayarak yönetimsel aksiyonları alabileceklerdir. Her seferinde aynı komutları girerek bağlantı yapmak yerine, bu komut dizininin fonksiyon olarak tanımlanıp gerekli yönetici bilgileri girilerek Office 365′e bağlantı sağlanabilmektedir. İstenilmesi durumunda yönetici hesap bilgisinin de otomatik olarak girilmesi sağlanabilir ancak bu noktada güvenlik süreçleri de devreye girecek ve gerekli önlemlerin(şifreli tutulması gibi) önlemlerin alınması gerekir.

Office 365 ortamına Powershell fonksiyonları ile bağlanabilmek için öncelikle profilin oluşturulması gerekmektedir. “Test-Path $profile” komutu ile öncelikle daha once oluşturulan bir profilin olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu komutun çıktısı “True” ise daha once bir profil zaten oluşturulmuştur. Test komutunun çıktısı “False” ise yeni bir profil dosyasının oluşturulması ile başlanılacaktır. Profilin oluşturulması için yani test komutunun çıkısının “False” olması durumunda “New-Item -path $profile -type file -force” komutu çalıştırılmalıdır. Profil dosyasının oluşturulmasından sonra ilgili profil dosyasına gidilecektir. Şekilde de görüldüğü üzere profil dosyası ilgili klasöde gözlemlenmektedir.. Bu dosyanın değiştirilip ilgili komutun çalıştırılması ile Powershell fonksiyonu hazırlanmış olunacaktır. Office 365′e bağlanabilmek için aşağıdaki komutun bu profil dosyasına girilmesi gerekir.


Function Connect-O365
{
$Creds = Get-credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Creds -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session
Import-Module Msonline
Connect-MSOLService -credential $creds
}

Yukarıdaki fonksiyonun adı “Connect-O365″ olup, Office 365′e bağlanmak için gerekli komutları içermektedir. Böylelikle Powershell ortamına fonksiyonun adının yazılması ile beraber otomatik olarak Office 365′e bağlanma komutları çalışacaktır. Fonksiyonun içerisine aşağıdaki komutunda entegre edilmesi ile Powershell aracı açıldığında “To connect to Office 365 with Remote Powershell type ‘Connect-O365′” uyarısı verecektir.

Write-Host “To connect to Office 365 with Remote Powershell type ‘Connect-O365′”


Yukarıdaki fonksiyon sayesinde Powershell’e artık fonksiyon adı yazarak örnekte “Connect-O365″ yazarak Office 365 ortamına Powershell aracı ile erişim sağlanmış olunacaktır. Office 365 ile gerekli fonksiyonların çalışması için Windows Azure AD Module‘ünün kurulması da gerekmektedir. Gerekli fonksiyonun yazılmasından sonra Powershell aracının yeniden açılması gerekir.