Skip to content

Office 365′de Multi Factor Authentication(MFA)-Part 2

Office 365′de Multi Factor Authentication(MFA)-Part 2

Multi Factor Authentication Yapılandırılması

Varsayılanda tüm kullanıcılarda pasif olan Multi Factor Authentication özelliğinin, kullanıcılarda öncelikle etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için şekilde de görüldüğü üzere Office 365 Admin Center’dan “Users” başlığı ile devam etmeleri gerekmektedir. Burada ok ile gösterilen yerden “Set up” ın tıklanması ile etkinleştirilecek kullanıcılara dair konfigürasyonların yapılacaktır.


“Multi-factor authentication” başlığı altında hangi kullanıcı ya da kullanıcılarda aktif edilecekse onların seçimi yapılacaktır. Gerekli kullanıcıların seçiminden sonra sağ panelde görünen “quick steps” başlığı altından etkinleştirilmesi gerçekleştirilir. Toplu olarak kullanıcılarda Multi-factor Authentication özelliğinin açılması gerekirse “Bulk update” ile devam edilmelidir. Toplu kullanıcıda etkinleştirme işlemi için CSV dosyasının gösterilerek devam edilmelidir.


“Quick steps” başlığı altındaki “enable” seçeneği ile devam edilmesi durumunda şekildeki arayüz kullanıcıyı karşılayacaktır. “enable multi-factor auth” ile devam edilmelidir.


Şekildeki arayüzde seçilen kullanıcılarda Multi Facto Authentication özelliğinin aktif edildiği görülmektedir. Ayrıca “Manage user settings” başlığının da arayüze geldiği görünmektedir.


“Manage user settings” başlığı altında üç tane seçenek yer almaktadır. “Require selected users to provide contact methods again” başlığında seçili olan kullanıcının tekrar iletişim metodu seçmesi sağlanabilir. Böylelikle kullanıcı ilk yapılan konfgğrasyonunu değiştirerek farklı method ile authentike olmak istediğine dair ayarlarını yapabilecektir. “Delete all existing app passwords generated by the selected users” seçeneği ise uygulamalar için kullanılan app passwords’lerin silinmesi sağlanır. “Restore Multi-Factor Authentication on all suspended devices” başlığında ise suspend durumdaki cihazlara Multi Factor Authentication’ı geri yüklenmesi sağlanır.