Skip to content

Office 365′de mail boyutları artık 150 MB

Office 365′de mail boyutları artık 150 MB

Office 365 getirdiği yenilikler ile IT sektörüne damgasını vurmaya devam ediyor. Office 365 Video, Office Delve gibi yeniliklerinin yanında Office 365 var olan özelliklerde de güncelleştirmelere gitmektedir. Son zamanlarda gelen yeni gelen özelliklerden birisi de mail boyutundaki artış olmuştur. Office 365’in mail gönderirken ya da alırken maksimum mail boyutu 25 MB iken artık 150 MB’a kadar çıkarılabilir hale gelmiştir. Böylelikle eskiden büyük boyutlu maillerin atılması gerektiği durumlarda OneDrive for Business linkleri paylaşılırken, artık Office 365 kullanıcıları 150 MB’larda mailler atabilir hale gelmişlerdir. Office 365’de yönetici yetkisine sahip kullanıcılar mail boyutu ile ilgili 1M B’dan 150 MB’a kadar arttırımlar yapabilir durumdalar. Default’ta bu limit yine 25 MB olarak gelmektedir.

Var sayılanda gelen bu ayarı gerek Office 365 portalından gerekse de powershell ile değiştirilebilir.

Varsayılan bu ayarı tüm mail kutularını etkileyecek şekilde konfigüre edebilmek için şekilde de görüldügü üzere “Receipents” bölümündeki “Mailbox” bölümünden yapılmaktadır. Buradaki “…” bölümüne tıklandığı zaman “Set default message size restrictions” bölümününden yapılandırılmalıdır. Bu yapılacak ayar tüm kullanıcıları etkilemektedir.


Mail boyutlarındaki arttırım kullanıcı bazlı ya da belirli kullanıcılar bazında da yapılabilir. Bunun için ilgili kullanıcının mail kutusunun üzerine gelinir ve özellikler bölümüne gelinir. Sağ bölümde yer alan “Mailbox features” başlığı altında yer alan “Message Size Restrictions” bölümünde de kullanıcı bazlı ayar yapılır.


Belirli kullanıcılarda aynı işlemin yapılması için ise ilgili kullanıcılar seçilir ve toplu halde “Message Size Restrictions” ayarı değiştirilmelidir.


Office 365 Portal dışında Office 365 ayarlarına dair değişiklikler powershell komutları ile de yapılmaktadır. Bunun için öncelikle powershell ile Office 365’e bağlantı kurulmalıdır.

Tek mail kutusu için mail boyutundaki değişiklik için şağıdaki şablon kullanılmalıdır:

Set-Mailbox -Identity [email protected] -MaxSendSize 100MB -MaxReceiveSize 100MB

Birden fazla mail kutusuları için mail boyutu değişikliği yapılacak ise aşağıdaki şablon kullanılmalıdır:

(“alias”, “alias2″, “alias3″) , % {Set-Mailbox –Identity $_ -MaxSendSize 100MB -MaxReceiveSize 100MB}

Tüm mail kutularında yapılacak mail boyutu değişikliği için ise aşağıdaki şablon kullanılmalıdır:

Get-Mailbox , Set-Mailbox -MaxSendSize 100MB -MaxReceiveSize 100MB