Temel PowerPoint

PowerPoint eğitimizde öncelikle sunum yaparken dikkat edilmesi gereken temel kuralların neler olduğunu öğrenebilir, görsel, işitsel ve grafiksel nesneleri ekleyebilir, temaları kullanabilir, biçimlendirme- düzenleme ayarlarını nasıl yapacağını uygulayarak görebilir ve görsel anlamda etkileyici slaytlar tasarlayabilirsiniz. Sunumlarınıza tablo, grafik, ses ve videolar ekleyebilir bunların ayarlarının nasıl yapılacağını bilirsiniz. Ayrıca slaytları farklı formatlarda çıkarabilir ve yazıcı ayarlarını öğrenerek istediğiniz şekilde yazdırabilirsiniz. Öğrendikleriniz sayesinde eğitim sonunda programa hakim olarak sunumlarınızda güçlü bir etki bırakabilirsiniz.

Süre : 1 Gün

Modül 1: Giriş

 • Backstage Butonunu Kullanmak
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Kullanmak
 • Şeritleri Özelleştirmek
 • PowerPoint Seçeneklerini Düzenlemek
 • “Ne yapmak istediğinizi Söyleyin” Özelliğini Kullanmak*Yeni
 • Çalışma Kitabının Geçmiş Versiyonlarını Görüntülemek*Yeni

Modül 2: Yeni Sunu Yaratmak

 • Şablon Kullanarak Sunu Yaratmak
 • Slayt Tasarım Fikirlerini İncelemek
 • Özel Sunum Hazırlamak
 • Metin Eklemek ve Düzenlemek

Modül 3: Sunuları İzlemek

 • Slaytlar Arasında Gezinmek
 • Slaytları Görüntülemek
 • Slayt Gösterisi Görünümünü Kullanmak

Modül 4: Slayt Esasları

 • Tasarım Teması Seçimi
 • Metin Kutuları ile Çalışmak
 • Madde İşaretleri ve Numaralandırmayı Kullanmak
 • Sekmeler ile Çalışmak
 • Otomatik Düzeltme Seçenekleri

Modül 5: İleri Rapor Seçenekleri

 • Yazım Klavuzunu Kullanmak
 • Eş Anlamlılar & Araştır’ı Kullanmak
 • Konuşmacı Notları ile Çalışmak
 • Üstbilgi- Altbilgi Eklemek
 • Slaytları Yazdırmak

Modül 6: Resimler ve Şekiller ile Çalışmak

 • Fotoğraf Albümü Oluşturmak
 • Ekle Sekmesini Kullanmak
 • Slaytlara ClipArt ve Resim Eklemek
 • Otomatik Şekiller ile Çalışmak
 • Biçimlendirme Sekmesi ile Çalışmak

Modül 7: Ses ve Videolar ile Çalışmak

 • Ses ve Video Eklemek
 • Videoları Kırpmak
 • Videolara Yer İmi Eklemek
 • Resim Çerçevesi Kullanmak
 • Videoları Sıkıştırarak Sunu Boyutunu Küçültmek

Modül 8: Tablolar ile Çalışmak

 • Slayt’a Tablo Eklemek
 • Tablo Sekmelerini Kullanmak
 • Tablo İçerisinde Gezinmek ve Seçim Yapmak
 • Sütun & Satır Eklemek ve Silmek
 • Tabloyu Biçimlendirmek
 • Slayt’a Excel Tablosu Eklemek

Modül 9: Anahat

 • Anahat Görünümünde Slayt Eklemek
 • Anahat Görünümünde Slaytları Düzenlemek
 • Anahat Görünümünü Başka Belgeye Göndermek
 • Anahat Görünümünde Slayt Eklemek
İleri PowerPoint

PowerPoint programı ile işitsel (ses, video) ve görsel ifadeleri (Grafik, Resim, Şekil, Smartart, 3D nesneleri) bir araya getirerek etkili animasyonlar ve ilgi çekici efektlerle profesyonel sunumlar hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında slaytlarınızda kurumsal kimliğinizi ifade eden ana şablonlar oluşturabilir, Smart Art’ı, (Morph) geçişini ve 3 Boyutlu nesneleri kullanarak sunumlarınızın etkileyiciliğini çeşitlendirebilir izleyenlerde güçlü bir etki bırakabilirsiniz.

Süre : 2 Gün

Modül 1: Animasyonlar ile Çalışma

 • Animasyon Sekmesini Kullanmak
 • Giriş & Çıkış Animasyonu Eklemek
 • Vurgu Eklemek
 • Hareket Yollarını Kullanmak
 • Animasyon Efektlerini Düzenlemek

Modül 2: Sunumları Çoğaltmak ve Düzenlemek

 • Slaytları Kopyalamak ve Silmek
 • Slaytları Gizlemek
 • Slaytları Yeniden Düzenlemek
 • Slayt Geçişleri Eklemek
 • Dönüşüm (Morph) *Yeni
 • 3-D Slayt Geçişleri Eklemek

Modül 3: Sunumları Yönetmek

 • Diğer Sunumlardan Slaytlar Eklemek
 • Bul-Değiştir Özelliğini Kullanmak

Modül 4: Grafiklerle Çalışmak

 • Grafik Eklemek
 • Grafik Sekmesini Kullanmak
 • Grafiği Biçimlendirmek ve Yeniden Boyutlandırmak
 • Power BI Grafiklerini Bağlamak*Yeni
 • Office 365’e Özel Grafik Türlerini Tanımak*Yeni

Modül 5: Word Art & Smart Art

 • WordArt Nesnesi Eklemek
 • Liste Yaratmak
 • Hiyerarşi Yaratmak
 • Piramit Yaratmak
 • SmartArt Düzenlemek

Modül 6: Şablonlar , Asıl Slaytlar ile Çalışmak

 • Yeni Şablon Yaratmak ve Düzenlemek
 • Asıl Slayt ile Tüm Slaytlara Aynı Anda Logo Eklemek
 • Asıl Slayt ile Aynı Anda Tüm Slayt Başlıklarının Stilini Değiştirmek
 • Asıl Slayt ile Belirli Slayt Düzenlerinde Değişiklik Yapmak

Modül 7: İleri Sunum Seçenekleri

 • Eylem Düğmeleri ile Çalışmak
 • Sunum için Açıklayıcı Notlar
 • Slayt Zamanlaması Kullanmak
 • Slayt Gösterisi Seçenekleri
 • Slayt Gösterisini Sesli Kaydetmek

Modül 8: Sunumu Web İçin Kaydetmek

 • Sunumu Gösteri Olarak Kaydetmek
 • Sunumu PDF Kaydetmek
 • Sunumu Web’de Yayınlamak
 • Sunumu CD için Paketlemek
 • Sunumu Video Olarak Kaydetmek

Modül 9: İşbirliği

 • OneNote Dokümanlarına Erişim ve Link Vermek*Yeni
 • Doküman Üzerindeki Değişiklikleri İzleme, Kabul ve Reddetme
 • Farklı Sunumları Karşılaştırmak
 • Açıklama Eklemek, Görüntülemek, Düzenlemek
 • OneDrive ile aynı doküman üzerinde Senkron Çalışmak*Yeni
 • Doküman Koruma: Düzenlemeyi Kısıtlama*Yeni
 • Sunuyu Paylaştırarak Slaytlar Üzerinde Birlikte Çalışmak*Yeni

Modül 10: Office 2016 ve Office 365’e ile Gelen Yeni Özellikler

 • Mürekkep Denklem ve Simge Eklemek*Yeni
 • Çiz Sekmesindeki Diğer Özellikler*Yeni
 • 3B Modeller ile Çalışmak *Yeni
 • Tasarım Fikirleri*Yeni
 • Yeni Grafikler*Yeni
 • Otomatik Kaydet*Yeni
 • Mürekkepten Şekle Dönüşüm Özelliğini Kullanmak*Yeni
 • Cetvel ile Hizalama*Yeni
 • 3B Nesnelerini Dönüşüm (Morph) Efekti ile Kullanmak *Yeni
Etkili Sunum Teknikleri

Etkili bir sunum yapabilmek için hazırlandığınız sunuma tam anlamıyla hâkim olmalı, kitlenizi iyi analiz etmeli, vermek istediğiniz mesajları doğru yer ve zamanda verebilmelisiniz. Etkili Sunum Teknikleri eğitiminde PowerPoint programını da etkin kullanarak etkili sunumlar yapabilir, katılımcılara kendinizi en doğru şekilde ifade edebilirsiniz. Sunum yaparken oluşabilecek olumsuz durumları en aza indirgeyerek kendinizi daha kolay ifade edebilirsiniz. Etkili sunum tekniklerini ile en doğru yaklaşım, yöntem ve teknikleri en verimli şekilde uygulayarak geniş kitlelere rahatlıkla hitap edebilirsiniz.

Süre : 2 Gün

Modül 1: Sunuma Hazırlık

 • Sunum Kavramı – İyi Bir Konuşmacı Ve İyi Bir Konuşma
 • Sunum Korkusu – Sunum Korkusunu Aşmak
  a) Hazırlık Ve Prova Yapmak
  b) Heyecanı Avantaja Dönüştürmek
  c) Korkuyu Tanımlamak
  d) Zihinsel Tutum Oluşturmak
  e) Hayal Etmek
  f) Nefes Alma Egzersizleri
  g) Fiziksel Belirtilerle Baş Etmek
 • Sunum Konusunun Belirlenmesi
  a) Önemli Bir Konu Mu?
  b) Konu Uygun Mu?
  c) Başlık İlginç Mi?
 • Dinleyici Analizi
  a) Dinleyicilerin Demografik Özellikleri
  b) Dinleyicilerin Sosyo-Psikolojik Özellikleri

Modül 2: Sunum Yeri, Zamanı ve Türleri

 • Sunum Yeri ve Sunum Zamanlaması
  a) U Şeklinde Oturma Düzeni
  b) Dikdörtgen Şeklindeki Oturma Düzeni
  c) Daire Şeklindeki Oturma Düzeni
  d) Bistro Oturma Düzen
  e) Amfi Tiyatro Oturma Düzeni
  f) Sınıf Şeklindeki Oturma Düzeni
 • Sunum Türleri – Sunum Biçimine Karar Vermek
  a) Bilgilendirici Sunumlar
  b) İkna Edici Sunumlar
  c) Eğlendirici Sunumlar
 • Sunumun Yapılandırılması – Genel Sunum Planının Hazırlanması

Modül 3: Sunumun Gerçekleştirilme Evresi

 • Sunumun Başlangıcı – Konuşmanın Giriş Bölümü
 • Sunumun Gelişme Bölümü
  a) Sunumu Geliştirmek
  b) Konular Arasında Geçişler Yaratmak
  c) Sunumun Geliştirilmesinde Destekleyici Materyaller
  d) Sunumda Görsel Materyal Ve Yardımcı Araçlar
 • Sunumun Kapanışı- Konuşmanın Sonuç Bölümü
  a) Özet Yapmak
  b) Etki Yaratmak
  c) Teşvik Etmek
  d) Giriş ile Bağlantı Kurmak

Modül 4: Sorular ve Sorulara Verilen Yanıtlar

 • Sunumda Soru Sorma Ve Sorulara Yanıt Verme
  a) Hipotetik / Varsayım Soruları
  b) Yönlendirici Sorular
  c) Kayıt Dışı Sorular
  d) Evet-Hayır Soruları
  e) Yerinde Olmayan Sorular
  f) Kazanan Yok Soruları
  g) Olumsuz Sorular
 • Sunum Notları/Kartları Hazırlamak Ve Kullanmak

Modül 5: Sunumu Yapan Kişi

 • Sunumda Sesin Doğru Ve Etkili Kullanımı
  a) Sesin Özellikleri
  1. Ses Tonu
  2. Ses Volumü
  3. Sesin Hızı
  4. Sesin Kalitesi
  5. Sesin Ritmi
  b) Ses İle İlgili Alıştırmalar
  6. Nefes Egzersizleri
  7. Artikülasyon Çalışması
  8. Okuma Alıştırması
 • Sunumda Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Etkili Kullanımı
 • Sunumun Değerlendirilmesi – Prova Yapmak
 • Sık Yapılan Hatalar

Modül 6: Slaytlarda Görsel Tasarım İlke ve Öğeleri

 • Görsel Tasarım İlkeleri
  a) Bütünlük
  b) Denge
  c) Vurgu
  d) Yakınlık
  e) Hizalama
  f) Yerleştirme
 • Görsel Tasarım Öğeleri
  a) Yazı Tipi Boyutu ve Stili
  b) Noktalama İşaretleri
  c) Yazı ve Arka Plan Rengi
  d) Renklerin Dili
  e) Sözcük Seçimi
  f) Slayt Tasarımı ve Düzeni

Modül 7: Powerpoint İle Hızlı Sunum Hazırlama İpuçları

 • Tasarım Fikirleri*Yeni
 • 3B Modeller*Yeni
 • Dönüşüm Efekti İle Nesnelere Animasyon Vermeden İstenilen Biçimde Hareket Etmelerini Sağlamak*Yeni
 • Tüm Sunularınızda Kolayca Kullanabileceğiniz Şablonları Yaratmak Ve Düzenlemek
 • Fotoğraf Albümü Özelliği İle Onlarca Fotoğrafı Bir Hamlede Sunuya Eklemek
 • Asıl Slayt İle Çalışmak
  a) Tüm Slaytlara Bir Defada Logo/Resim/Simge Eklemek
  b) Slaytlardaki Arka Planları Değiştirmek
  c) Slayt Düzenini Değiştirmek
 • Simgelerle Çalışmak
 • Animasyonları Etkili Kullanmak
  a) Animasyon Biçim Boyacısı İle Animasyonları Kopyalamak
  b) Animasyon Bölmesi İle Animasyonlara Hızlıca Müdahale Edebilmek
 • SmartArt Grafikleri İle Yazıları Görsel Hale Getirmek
 • Diğer Dosyalardan Alınan Link’li Grafikleri Kontrol Altında Tutmak
 • Power BI Grafiklerini PowerPoint’e Eklemek
 • PowerPoint Mix Ve PowerPoint Storyboarding’i Keşfetmek

Modül 8: Sunu Akışı İçin Slaytları Düzenleme Yöntemleri

 • Slayt Grupları Oluşturarak Çok Sayılı Sunuları Daha Kolay Düzenlemek
 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü İle Slaytları Hızlıca Sıralamak
 • Özel Slayt Gösterisi Tanımlayarak, Sunuyu Farklı Gruplara Sunulabilir Hale Getirmek

Modül 9: Sunuyu Kaydetme Yöntemleri

 • Sunudaki Tüm Resimleri Bir Klasöre Almak
 • Sunu Slaytlarını Resme Dönüştürmek
 • Tüm slaytları Resme Dönüşterek olarak Klasöre Almak
 • Sununun Boyutunu Küçülterek Kaydetmek
 • Sunuyu Slayt Gösterisi Modunda Kaydetmek
 • Slayt Gösteri Modunda Kaydedilen Sunuyu Düzenleme Modunda Açmak

Modül 10: Sunum Esnasında Powerpoint’i Etkili Kullanmak

 • Sunucu Görünümünü Aktif Kullanarak, Slayt Üzerindeki
 • Sunumu İnternetten Canlı Yayınlamak
 • Eğitici Sunular Hazırlamak Ya Da Süre Kontrolleri İçin Slayt Gösterisini Kaydetmek
 • Sunumu İstenilen Slayttan Başlatmak
 • Sunum Esnasında Sunuyu Durdurmadan İstenilen Slayta Direkt Atlamak
 • Sunumu Daha Önceden Kaydedilmiş Özel Slayt Gösterisinden Başlatmak
 • Sunum Esnasında Fareyi Lazer İşaretçisine Dönüştürmek
 • Sunum Esnasında Fare İle Slayt Üzerinde Vurgulayıcı Kalem İle İşaretlemeler Yapmak
 • Cep Telefonunu Pointer (İşaretçi) Olarak Kullanmak
 • İlham Verici Kaynaklar ve Sunular
 • Dijital Araçları Kullanma
İletişim

Start typing and press Enter to search