Skip to content

Sağlık Sektöründe IMS Raporları

Binlerce farklı ilacın yer aldığı piyasada, şirketlerin
pazardan aldığı payları göstermek için tasarlanmış IMS
raporları ilaç şirketlerinin en önemli göstergelerindendir.


Satış temsilcisinden bölge müdürüne, direktörlerden genel müdürlere kadar herkesin izlediği bu raporlar Microsoft Power BI ile interaktif ve mobil grafiklere dönüşüyor. Şirketler bu önemli raporları daha kolay daha hızlı ve kendine özelleşmiş şekilde görebiliyorlar. 

group-1191.png

Power BI ile IMS efektif raporlama

IMS raporları ile bölgeler bazında satış raporları, bütçeler, gerçekleşen rakamlar ve bunların genel cirodaki paylarına dair ihtiyaç duyulan tüm detaylar görülebilir.

Pazar Analizi

Satış temsilcileri hedeflerini takip ederken yöneticiler tüm organizasyon genelinde pazardaki durumları efektif şekilde analiz edebilir ve daha rekabetçi hale gelebilmek için gerekli aksiyonlar planlanabilir.

group-1267.png
group-1270.png

Düzenli rapor ve bildirimler alın

IMS raporlarını otomatize ederek gün sonu, haftalık veya aylık özet raporlarını mail bildirimleri olarak alabilir, belirlenan hedef kriterlere göre başarı oranlarını görselleştirebilir ve kullanılan e-posta, MS Teams ve benzeri pek çok sistemle entegresyon yapılabilir.

Abdi İbrahim IMS Raporları

Elinde çok fazla datası bulunan Abdi İbrahim, bu datayı nasıl daha hızlı ve yönetilebilir bir şekilde okuyabilecekleri konusunda çözüm arayışındaydılar.

Verilerin görselleştirilerek raporların kolaylıkla okunabilir hale gelmesiyle şirketlerine özel iç görüler elde etmek istiyorlardı.

Üretim, Satış, Bilgi İşlem, Denetim ve İK departmanlarının raporlama ihtiyaçlarını SAP BW’deki verilerle geliştirilmesi tüm datanın daha işlevsel yönetilebilmesi ve raporlanabilmesi konusunda çözüm sağladı.

IMS Raporları ile şirketinize özel iç görüler elde edin!