Skip to content

Excel Fonksiyonları

NoKategoriTürkçeİngilizceÇıkış YılıAçıklama
1Arama ve BaşvuruADRESADDRESSExcel 2003Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
2Arama ve BaşvuruALTAKEExcel 365Bir dizinin başlangıcından veya sonundan belirtilen sayıda bitişik satır veya sütun döndürür.
3Arama ve BaşvuruALANSAYAREASExcel 2003Başvurudaki alanların sayısını verir
4Arama ve BaşvuruARALOOKUPExcel 2003Vektördeki veya dizideki değerleri arar
5Arama ve BaşvuruBENZERSİZUNIQUEExcel 2021Bir liste veya aralıktaki benzersiz değerlerin bir listesini verir.
6Arama ve BaşvuruBIRAKDROPExcel 365Bir dizinin başlangıcından veya sonundan belirtilen sayıda bitişik satırı veya sütunu dışlar.
7Arama ve BaşvuruCHOOSEROWSCHOOSEROWSExcel 365Yalnızca belirtilen satırları içeren bir dizi döndürür.
8Arama ve BaşvuruÇAPRAZARAXLOOKUPExcel 2021Tablodaki veya aralıktaki öğeleri satıra göre bulmak için XLOOKUP işlevini kullanın.
9Arama ve BaşvuruÇAPRAZEŞLEŞTİRXMATCHExcel 2021Bir dizi veya hücre aralığında belirtilen bir öğeyi arar ve ardından öğenin göreli konumunu döndürür.
10Arama ve BaşvuruDEVRİK_DÖNÜŞÜMTRANSPOSEExcel 2003Dizinin devrik dönüşümünü verir
11Arama ve BaşvuruDOLAYLIINDIRECTExcel 2003Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
12Arama ve BaşvuruDÜŞEYARAVLOOKUPExcel 2003Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
13Arama ve BaşvuruELEMANCHOOSEExcel 2003Değer listesinden bir değer seçer
14Arama ve BaşvuruFIELDVALUEFIELDVALUEExcel 2021Hisse Senetleri veya Coğrafya veri türleri gibi bağlantılı veri türlerinden alan verilerini almak için FIELDVALUE işlevini kullanabilirsiniz.
15Arama ve BaşvuruFİLTREFILTERExcel 2021Veri aralıklarını tanımladığınız ölçütlere göre filtrelemenize olanak tanır.
16Arama ve BaşvuruFORMÜLMETNİFORMULATEXTExcel 2013Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
17Arama ve BaşvuruGENİŞLETEXPANDExcel 365Bir diziyi belirtilen satır ve sütun boyutlarına genişletir veya doldurur.
18Arama ve BaşvuruGZVRTDExcel 2003COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır
19Arama ve BaşvuruYATAYYIĞHSTACKExcel 365Her bir dizi bağımsız değişkeninin sütun şeklinde eklenmesiyle oluşturulan diziyi döndürür.
20Arama ve BaşvuruİNDİSINDEXExcel 2003Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
21Arama ve BaşvuruKAÇINCIMATCHExcel 2003Başvurudaki veya dizideki değerleri arar
22Arama ve BaşvuruKAYDIROFFSETExcel 2003Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
23Arama ve BaşvuruKÖPRÜHYPERLINKExcel 2003Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
24Arama ve BaşvuruÖZETVERİALGETPIVOTDATAExcel 2003PivotTable raporunda depolanan verileri döndürür
25Arama ve BaşvuruSATIRROWExcel 2003Başvurunun satır sayısını verir
26Arama ve BaşvuruSATIRATOROWExcel 365Kaynak dizideki tüm öğeleri içeren bir satır vektörü döndürür.
27Arama ve BaşvuruSATIRLARISARWRAPROWSExcel 365Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan vektörü satırlarla kaydırır.
28Arama ve BaşvuruSATIRSAYROWSExcel 2003Başvurudaki satır sayısını verir
29Arama ve BaşvuruSIRALASORTExcel 2021Bir aralık veya dizinin içeriğini sıralar.
30Arama ve BaşvuruSIRALAÖLÇÜTSORTBYExcel 2021Belirli bir aralık ya da dizideki değerleri temel alarak o aralık ya da dizinin içeriğini sıralar.
31Arama ve BaşvuruSÜTUNCOLUMNExcel 2003Başvurunun sütun numarasını verir
32Arama ve BaşvuruSÜTUNLARISARWRAPCOLSExcel 365Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan vektörü sütunlarla kaydırır.
33Arama ve BaşvuruSÜTUNSAYCOLUMNSExcel 2003Başvurudaki sütunların sayısını verir
34Arama ve BaşvuruSÜTUNSEÇCHOOSECOLSExcel 365Bir diziden belirtilen satırları döndürür.
35Arama ve BaşvuruSÜTUNATOCOLExcel 365Kaynak dizideki tüm öğeleri içeren bir sütun vektörü döndürür.
36Arama ve BaşvuruDÜŞEYYIĞVSTACKExcel 365Her bir dizi bağımsız değişkeninin satır şeklinde eklenmesiyle oluşturulan diziyi döndürür. Bir aralığın altındaki ilk boş hücreye veri ekler.
37Arama ve BaşvuruYATAYARAHLOOKUPExcel 2003Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
38BilgiATLANMIŞISOMITTEDExcel 365LAMBDA işlevinde değerin eksik olup olmadığını ve TRUE veya FALSE döndürüp döndürmediğini denetler.
39BilgiBİLGİINFOExcel 2003Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
40BilgiÇİFTMİISEVENExcel 2003Sayı çiftse, DOĞRU verir
41BilgiEBOŞSAISBLANKExcel 2003Değer boşsa, DOĞRU verir
42BilgiEFORMÜLSEISFORMULAExcel 2013Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
43BilgiEHATAISERRExcel 2003Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
44BilgiEHATALIYSAISERRORExcel 2003Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
45BilgiEMANTIKSALSAISLOGICALExcel 2003Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
46BilgiEMETİNDEĞİLSEISNONTEXTExcel 2003Değer metin değilse, DOĞRU verir
47BilgiEMETİNSEISTEXTExcel 2003Değer bir metinse, DOĞRU verir
48BilgiEREFSEISREFExcel 2003Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
49BilgiESAYIYSAISNUMBERExcel 2003Değer bir sayıysa, DOĞRU verir
50BilgiEYOKSAISNAExcel 2003Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
51BilgiHATA.TİPİERROR.TYPEExcel 2003Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir
52BilgiHÜCRECELLExcel 2003Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
53BilgiSNExcel 2007Sayıya çevrilmiş değer verir.
54BilgiSAYFASHEETExcel 2013Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
55BilgiSAYFALARSHEETSExcel 2013Başvurudaki sayfa sayısını verir
56BilgiTEKMİISODDExcel 2003Sayı tekse, DOĞRU verir
57BilgiTÜRTYPEExcel 2003Değerin veri türünü belirten bir sayı verir
58BilgiYOKSAYNAExcel 2003#YOK hata değerini verir
59FinansalAİÇVERİMORANIXIRRExcel 2003Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
60FinansalAMORDEGRCAMORDEGRCExcel 2003Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
61FinansalAMORLINCAMORLINCExcel 2003Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
62FinansalANA_PARA_ÖDEMESİPPMTExcel 2003Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
63FinansalANBDXNPVExcel 2003Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
64FinansalAZALANBAKİYEDBExcel 2003Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
65FinansalBDPVExcel 2003Yatırımın bugünkü değerini verir
66FinansalÇİFTAZALANBAKİYEDDBExcel 2003Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
67FinansalD_İÇ_VERİM_ORANIMIRRExcel 2003Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
68FinansalDASLNExcel 2003Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
69FinansalDABVDBExcel 2003Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
70FinansalDEĞERPRICEExcel 2003Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
71FinansalDEĞERİNDPRICEDISCExcel 2003İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
72FinansalDEĞERVADEPRICEMATExcel 2003Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
73FinansalDEVRESEL_ÖDEMEPMTExcel 2003Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
74FinansalETKİNEFFECTExcel 2003Efektif yıllık faiz oranını verir
75FinansalFAİZ_ORANIRATEExcel 2003Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
76FinansalFAİZORANIINTRATEExcel 2003Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
77FinansalFAİZTUTARIIPMTExcel 2003Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
78FinansalGDFVExcel 2003Yatırımın gelecekteki değerini verir
79FinansalGDPROGRAMFVSCHEDULEExcel 2003Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
80FinansalGERÇEKFAİZACCRINTExcel 2003Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
81FinansalGERÇEKFAİZVACCRINTMExcel 2003Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
82FinansalGERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİRRIExcel 2013Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
83FinansalGETİRİRECEIVEDExcel 2003Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
84FinansalHTAHDEĞERTBILLPRICEExcel 2003Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
85FinansalHTAHEŞTBILLEQExcel 2003Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
86FinansalHTAHÖDEMETBILLYIELDExcel 2003Hazine bonosunun ödemesini verir
87FinansalISPMTISPMTExcel 2003Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
88FinansalİÇ_VERİM_ORANIIRRExcel 2003Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
89FinansalİNDİRİMDISCExcel 2003Bir tahvilin indirim oranını verir
90FinansalKUPONGÜNCOUPDAYSExcel 2003Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
91FinansalKUPONGÜNBDCOUPDAYBSExcel 2003Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
92FinansalKUPONGÜNDSKCOUPDAYSNCExcel 2003Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
93FinansalKUPONGÜNÖKTCOUPPCDExcel 2003Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
94FinansalKUPONGÜNSKTCOUPNCDExcel 2003Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
95FinansalKUPONSAYICOUPNUMExcel 2003Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
96FinansalLİRAKESDOLLARFRExcel 2003Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
97FinansalLİRAONDOLLARDEExcel 2003Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
98FinansalMSÜREMDURATIONExcel 2003Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir
99FinansalNBDNPVExcel 2003Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
100FinansalNOMİNALNOMINALExcel 2003Yıllık nominal faiz oranını verir
101FinansalÖDEMEYIELDExcel 2003Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
102FinansalÖDEMEİNDYIELDDISCExcel 2003Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
103FinansalÖDEMEVADEYIELDMATExcel 2003Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
104FinansalPSÜREPDURATIONExcel 2013Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
105FinansalSTOKGEÇMİŞİSTOCKHISTORYExcel 2021Bir finansal araçla ilgili geçmiş verileri alır ve bu verileri bir dizi şeklinde yükler.
106FinansalSÜREDURATIONExcel 2003Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
107FinansalTAKSİT_SAYISINPERExcel 2003Bir yatırımın dönem sayısını verir
108FinansalTEKSDEĞERODDLPRICEExcel 2003Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
109FinansalTEKSÖDEMEODDLYIELDExcel 2003Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
110FinansalTEKYDEĞERODDFPRICEExcel 2003İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
111FinansalTEKYÖDEMEODDFYIELDExcel 2003İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
112FinansalTOPANAPARACUMPRINCExcel 2003İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
113FinansalTOPÖDENENFAİZCUMIPMTExcel 2003İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
114FinansalYATSYDExcel 2003Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
115GizliABDDOLARUSDOLLAR-Para birimi biçimini kullanarak bir sayıyı metne çevirir, ondalık sayılar belirtilen kademeye yuvarlanır.
116GizliASCASCExcel 2003Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
117GizliBAHTAŞAĞIYUVARLAROUNDBAHTDOWNExcel 2003-
118GizliBAHTYUKARIYUVARLAROUNDBAHTUPExcel 2003-
119GizliECMA.TAVANECMA.CEILINGExcel 2010Sayıyı en yakın önem katına yuvarlamak için kullanılır. Negatif sayılar sıfıra yuvarlanır.
120GizliETARİHLİDATEDIFExcel 2003İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar.
121GizliISO.TAVANISO.CEILINGExcel 2010En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.
122GizliSAYIDİZİNUMBERSTRING--
123GizliSESPHONETICExcel 2003Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
124GizliTABANAYUVARLA.DUYARLIFLOOR.PRECISEExcel 2010Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
125GizliTARİHDİZİDATESTRING--
126GizliTAVANAYUVARLA.DUYARLICEILING.PRECISEExcel 2010Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
127GizliTAYDİZEUZUNLUĞUTHAISTRINGLENGTHExcel 2003-
128GizliTAYHAFTANINGÜNÜTHAIDAYOFWEEKExcel 2003-
129GizliTAYRAKAMTHAIDIGITExcel 2003-
130GizliTAYRAKAMIYSAISTHAIDIGITExcel 2003-
131GizliTAYSAYIDİZETHAINUMSTRINGExcel 2003-
132GizliTAYSAYISESTHAINUMSOUNDExcel 2003-
133GizliTAYYILITHAIYEARExcel 2003-
134GizliTAYYILINAYITHAIMONTHOFYEARExcel 2003-
135İstatistikselBAĞ_DEĞ_DOLU_SAYCOUNTAExcel 2003Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
136İstatistikselBAĞ_DEĞ_SAYCOUNTExcel 2003Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
137İstatistikselBASIKLIKKURTExcel 2003Veri kümesinin basıklığını verir
138İstatistikselBETA.DAĞBETA.DISTExcel 2010Beta kümülatif dağılım işlevini verir
139İstatistikselBETA.TERSBETA.INVExcel 2010Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
140İstatistikselBİNOM.DAĞBINOM.DISTExcel 2010Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
141İstatistikselBİNOM.DAĞ.ARALIKBINOM.DIST.RANGEExcel 2013Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
142İstatistikselBİNOM.TERSBINOM.INVExcel 2010Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
143İstatistikselBOŞLUKSAYCOUNTBLANKExcel 2003Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
144İstatistikselBÜYÜKLARGEExcel 2003Veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
145İstatistikselBÜYÜMEGROWTHExcel 2003Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
146İstatistikselÇARPIKLIKSKEWExcel 2003Dağılım çarpıklığını verir
147İstatistikselÇARPIKLIK.PSKEW.PExcel 2013Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir
148İstatistikselÇOKEĞERMAKMAXIFSExcel 2019Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
149İstatistikselÇOKEĞERMİNMINIFSExcel 2019Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir.
150İstatistikselÇOKEĞERORTALAMAAVERAGEIFSExcel 2007Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
151İstatistikselÇOKEĞERSAYCOUNTIFSExcel 2007Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
152İstatistikselDOTLINESTExcel 2003Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
153İstatistikselDÖRTTEBİRLİK.DHLQUARTILE.INCExcel 2010Veri kümesinin dörtte birini verir
154İstatistikselDÖRTTEBİRLİK.HRCQUARTILE.EXCExcel 2010Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
155İstatistikselEĞERORTALAMAAVERAGEIFExcel 2007Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
156İstatistikselEĞERSAYCOUNTIFExcel 2003Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
157İstatistikselEĞİLİMTRENDExcel 2003Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
158İstatistikselEĞİMSLOPEExcel 2003Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
159İstatistikselENÇOK_OLAN.ÇOKMODE.MULTExcel 2010Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.
160İstatistikselENÇOK_OLAN.TEKMODE.SNGLExcel 2010Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
161İstatistikselF.DAĞF.DISTExcel 2010F olasılık dağılımını verir
162İstatistikselF.DAĞ.SAĞKF.DIST.RTExcel 2010F olasılık dağılımını verir
163İstatistikselF.TERSF.INVExcel 2010F olasılık dağılımının tersini verir
164İstatistikselF.TERS.SAĞKF.INV.RTExcel 2010F olasılık dağılımının tersini verir
165İstatistikselF.TESTF.TESTExcel 2010F-test sonucunu verir
166İstatistikselFISHERFISHERExcel 2003Fisher dönüşümünü verir
167İstatistikselFISHERTERSFISHERINVExcel 2003Fisher dönüşümünün tersini verir
168İstatistikselGAMAGAMMAExcel 2013Gama işlevi değerini verir
169İstatistikselGAMA.DAĞGAMMA.DISTExcel 2010Gama dağılımını verir
170İstatistikselGAMA.TERSGAMMA.INVExcel 2010Gama kümülatif dağılımının tersini verir
171İstatistikselGAMALNGAMMALNExcel 2003Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
172İstatistikselGAMALN.DUYARLIGAMMALN.PRECISEExcel 2010Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
173İstatistikselGAUSSGAUSSExcel 2013Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
174İstatistikselGEOORTGEOMEANExcel 2003Geometrik ortayı verir
175İstatistikselGÜVENİLİRLİK.NORMCONFIDENCE.NORMExcel 2010Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
176İstatistikselGÜVENİLİRLİK.TCONFIDENCE.TExcel 2010T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
177İstatistikselHARORTHARMEANExcel 2003Harmonik ortayı verir
178İstatistikselHİPERGEOM.DAĞHYPGEOM.DISTExcel 2010Hipergeometrik dağılımı verir
179İstatistikselKESMENOKTASIINTERCEPTExcel 2003Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir
180İstatistikselKIRPORTALAMATRIMMEANExcel 2003Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
181İstatistikselKİKARE.DAĞCHISQ.DISTExcel 2010Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
182İstatistikselKİKARE.DAĞ.SAĞKCHISQ.DIST.RTExcel 2010Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
183İstatistikselKİKARE.TERSCHISQ.INVExcel 2010Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
184İstatistikselKİKARE.TERS.SAĞKCHISQ.INV.RTExcel 2010Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
185İstatistikselKİKARE.TESTCHISQ.TESTExcel 2010Bağımsızlık sınamasını verir
186İstatistikselKORELASYONCORRELExcel 2003İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
187İstatistikselKOVARYANS.PCOVARIANCE.PExcel 2010Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
188İstatistikselKOVARYANS.SCOVARIANCE.SExcel 2010Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
189İstatistikselKÜÇÜKSMALLExcel 2003Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
190İstatistikselLOGNORM.DAĞLOGNORM.DISTExcel 2010Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
191İstatistikselLOGNORM.TERSLOGNORM.INVExcel 2010Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
192İstatistikselLOTLOGESTExcel 2003Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
193İstatistikselMAKMAXExcel 2003Bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
194İstatistikselMAKAMAXAExcel 2003Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
195İstatistikselMİNMINExcel 2003Bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
196İstatistikselMİNAMINAExcel 2003Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
197İstatistikselNEGBİNOM.DAĞNEGBINOM.DISTExcel 2010Negatif binom dağılımını verir
198İstatistikselNORM.DAĞNORM.DISTExcel 2010Normal kümülatif dağılımı verir
199İstatistikselNORM.S.DAĞNORM.S.DISTExcel 2010Standart normal kümülatif dağılımı verir
200İstatistikselNORM.S.TERSNORM.S.INVExcel 2010Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
201İstatistikselNORM.TERSNORM.INVExcel 2010Normal kümülatif dağılımın tersini verir. Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
202İstatistikselOLASILIKPROBExcel 2003Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
203İstatistikselORTALAMAAVERAGEExcel 2003Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
204İstatistikselORTALAMAAAVERAGEAExcel 2003Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
205İstatistikselORTANCAMEDIANExcel 2003Belirtilen sayıların orta değerini verir
206İstatistikselORTSAPAVEDEVExcel 2003Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
207İstatistikselPEARSONPEARSONExcel 2003Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
208İstatistikselPERMÜTASYONPERMUTExcel 2003Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
209İstatistikselPERMÜTASYONAPERMUTATIONAExcel 2013Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
210İstatistikselPHIPHIExcel 2013Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
211İstatistikselPOISSON.DAĞPOISSON.DISTExcel 2010Poisson dağılımını verir
212İstatistikselRANK.EŞİTRANK.EQExcel 2010Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
213İstatistikselRANK.ORTRANK.AVGExcel 2010Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
214İstatistikselRKARERSQExcel 2003Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
215İstatistikselSAPKAREDEVSQExcel 2003Sapmaların karelerinin toplamını verir
216İstatistikselSIKLIKFREQUENCYExcel 2003Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
217İstatistikselSTANDARTLAŞTIRMASTANDARDIZEExcel 2003Normalleştirilmiş bir değer verir
218İstatistikselSTDSAPMA.PSTDEV.PExcel 2010Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
219İstatistikselSTDSAPMA.SSTDEV.SExcel 2010Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
220İstatistikselSTDSAPMAASTDEVAExcel 2003Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
221İstatistikselSTDSAPMASASTDEVPAExcel 2003Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
222İstatistikselSTHYXSTEYXExcel 2003Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
223İstatistikselT.DAĞT.DISTExcel 2010Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
224İstatistikselT.DAĞ.2KT.DIST.2TExcel 2010Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
225İstatistikselT.DAĞ.SAĞKT.DIST.RTExcel 2010Student t dağılımını verir
226İstatistikselT.TERST.INVExcel 2010Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
227İstatistikselT.TERS.2KT.INV.2TExcel 2010Student t-dağılımının tersini verir
228İstatistikselT.TESTT.TESTExcel 2010Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
229İstatistikselTAHMİN.DOĞRUSALFORECAST.LINEARExcel 2016Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
230İstatistikselTAHMİN.ETSFORECAST.ETSExcel 2016Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
231İstatistikselTAHMİN.ETS.GVNARALFORECAST.ETS.CONFINTExcel 2016Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
232İstatistikselTAHMİN.ETS.İSTATFORECAST.ETS.STATExcel 2016Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
233İstatistikselTAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİKFORECAST.ETS.SEASONALITYExcel 2016Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
234İstatistikselÜSTEL.DAĞEXPON.DISTExcel 2010Üstel dağılımı verir
235İstatistikselVAR.PVAR.PExcel 2010Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
236İstatistikselVAR.SVAR.SExcel 2010Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
237İstatistikselVARAVARAExcel 2003Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
238İstatistikselVARSAVARPAExcel 2003Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
239İstatistikselWEIBULL.DAĞWEIBULL.DISTExcel 2010 Weibull dağılımını verir
240İstatistikselYÜZDEBİRLİK.DHLPERCENTILE.INCExcel 2010Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
241İstatistikselYÜZDEBİRLİK.HRCPERCENTILE.EXCExcel 2010 Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
242İstatistikselYÜZDERANK.DHLPERCENTRANK.INCExcel 2010Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
243İstatistikselYÜZDERANK.HRCPERCENTRANK.EXCExcel 2010Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
244İstatistikselZ.TESTZ.TESTExcel 2010Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
245KTF/UDFYAZMAÇ.KODUREGISTER.IDExcel 2003Belirtilen dinamik bağlantı kitaplığının (DLL) veya önceden kaydedilmiş kod kaynağının kayıt kimliğini döndürür.
246KüpDERECELİKÜPÜYESİCUBERANKEDMEMBERExcel 2007Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
247KüpKÜPDEĞERİCUBEVALUEExcel 2007Bir küpten toplam değeri verir.
248KüpKÜPKPIÜYESİCUBEKPIMEMBERExcel 2007Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.
249KüpKÜPKÜMESAYISICUBESETCOUNTExcel 2007Kümedeki öğelerin sayısını verir.
250KüpKÜPKÜMESİCUBESETExcel 2007Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
251KüpKÜPÜYEÖZELLİĞİCUBEMEMBERPROPERTYExcel 2007Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
252KüpKÜPÜYESİCUBEMEMBERExcel 2007Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
253MantıksalBYCOLBYCOLExcel 365Her sütuna bir LAMBDA uygular ve sonuçların dizisini döndürür.
254MantıksalBYROWBYROWExcel 365Her satıra bir LAMBDA uygular ve sonuç dizisi döndürür.
255MantıksalÇOKEĞERIFSExcel 2019Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür. Bu işlev Mac için Excel 2016'da kullanılamaz.
256MantıksalDEĞİLNOTExcel 2003Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
257MantıksalDİZİOLUŞTURMAKEARRAYExcel 365Bir LAMBDA işlevi uygulayarak belirtilen satır ve sütun boyutunda hesaplanmış bir dizi döndürür.
258MantıksalDOĞRUTRUEExcel 2003DOĞRU mantıksal değerini verir
259MantıksalEĞERIFExcel 2003Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
260MantıksalEĞERHATAIFERRORExcel 2007Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
261MantıksalEĞERYOKSAIFNAExcel 2013İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
262MantıksalİLKEŞLEŞENSWITCHExcel 2019Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir. Bu işlev Mac için Excel 2016'da kullanılamaz.
263MantıksalLAMBDALAMBDAExcel 2021Özel, yeniden kullanılabilir işlevler oluşturmak ve bunları kolay bir adla çağırmak için LAMBDA işlevi kullanın.
264MantıksalLETLETExcel 2021Hesaplama sonuçlarına adlar atar. Bu, bir formülün içinde ara hesaplamalar, değerler veya tanımlayıcı adlar depolamayı sağlar.
265MantıksalMAPMAPExcel 365Dizilerdeki her değeri, LAMBDA uygulanarak oluşturulan yeni bir değere eşleme yoluyla oluşturulan bir dizi döndürür.
266MantıksalÖZELVEYAXORExcel 2013Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
267MantıksalREDUCEREDUCEExcel 365Her değere bir LAMBDA uygulayarak ve biriktiricide toplam değeri döndürerek, diziyi bir birikmiş değere indirin.
268MantıksalSCANSCANExcel 365Her değere bir LAMBDA işlevi uygulayarak bir diziyi tarar ve her ara değeri içeren bir dizi döndürür.
269MantıksalVEANDExcel 2003Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
270MantıksalYADAORExcel 2003Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
271MantıksalYANLIŞFALSEExcel 2003YANLIŞ mantıksal değerini verir
272Matematik ve TrigonometriACOSACOSExcel 2003Bir sayının arkkosinüsünü verir
273Matematik ve TrigonometriACOSHACOSHExcel 2003Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
274Matematik ve TrigonometriACOTACOTExcel 2013Bir sayının ark kotanjantını verir
275Matematik ve TrigonometriACOTHACOTHExcel 2013Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
276Matematik ve TrigonometriALTTOPLAMSUBTOTALExcel 2003Listede veya veritabanında bir alt toplam verir
277Matematik ve TrigonometriARAPARABICExcel 2013Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
278Matematik ve TrigonometriASİNASINExcel 2003Bir sayının arksinüsünü verir
279Matematik ve TrigonometriASİNHASINHExcel 2003Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
280Matematik ve TrigonometriAŞAĞIYUVARLAROUNDDOWNExcel 2003Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
281Matematik ve TrigonometriATANATANExcel 2003Bir sayının arktanjantını verir
282Matematik ve TrigonometriATAN2ATAN2Excel 2003x ve y koordinatlarının arktanjantını verir
283Matematik ve TrigonometriATANHATANHExcel 2003 Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir   
284Matematik ve TrigonometriBİRİMMATRİSMUNITExcel 2013Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
285Matematik ve TrigonometriBÖLÜMQUOTIENTExcel 2003Bölmenin tamsayı kısmını verir
286Matematik ve TrigonometriCOSCOSExcel 2003Bir sayının kosinüsünü verir
287Matematik ve TrigonometriCOSHCOSHExcel 2003Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
288Matematik ve TrigonometriCOTCOTExcel 2013Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
289Matematik ve TrigonometriCOTHCOTHExcel 2013Bir açının kotanjantını verir
290Matematik ve TrigonometriCSCCSCExcel 2013Bir açının kosekantını verir
291Matematik ve TrigonometriCSCHCSCHExcel 2013Bir açının hiperbolik kosekantını verir
292Matematik ve TrigonometriÇARPIMPRODUCTExcel 2003Bağımsız değişkenlerini çarpar
293Matematik ve TrigonometriÇARPINIMFACTExcel 2003Sayının faktörünü verir
294Matematik ve TrigonometriÇİFTEVENExcel 2003Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
295Matematik ve TrigonometriÇİFTFAKTÖRFACTDOUBLEExcel 2003Sayının çift çarpınımını verir
296Matematik ve TrigonometriÇOKETOPLASUMIFSExcel 2007Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
297Matematik ve TrigonometriÇOKTERİMLİMULTINOMIALExcel 2003Sayı kümesinin çok terimlisini verir
298Matematik ve TrigonometriDÇARPMMULTExcel 2003İki dizinin matris çarpımını verir
299Matematik ve TrigonometriDERECEDEGREESExcel 2003Radyanları dereceye dönüştürür
300Matematik ve TrigonometriDETERMİNANTMDETERMExcel 2003Dizinin matris determinantını verir
301Matematik ve TrigonometriDİZEY_TERSMINVERSEExcel 2003Dizinin matris tersini verir
302Matematik ve TrigonometriETOPLASUMIFExcel 2003Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
303Matematik ve TrigonometriİŞARETSIGNExcel 2003Bir sayının işaretini verir
304Matematik ve TrigonometriKAREKÖKSQRTExcel 2003(* Pi sayısının) kare kökünü verir
305Matematik ve TrigonometriKAREKÖKPİSQRTPIExcel 2003(* Pi sayısının) kare kökünü verir
306Matematik ve TrigonometriKOMBİNASYONCOMBINExcel 2003Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
307Matematik ve TrigonometriKOMBİNASYONACOMBINAExcel 2013Verilen sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
308Matematik ve TrigonometriKUVVETPOWERExcel 2003Üssü alınmış bir sayının sonucunu verir
309Matematik ve TrigonometriKYUVARLAMROUNDExcel 2003İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
310Matematik ve TrigonometriLNLNExcel 2003Sayının doğal logaritmasını verir
311Matematik ve TrigonometriLOGLOGExcel 2003Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
312Matematik ve TrigonometriLOG10LOG10Excel 2003Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
313Matematik ve TrigonometriMTExcel 2003Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
314Matematik ve TrigonometriMODMODExcel 2003Bölmeden kalanı verir
315Matematik ve TrigonometriMUTLAKABSExcel 2003Bir sayının mutlak değerini verir
316Matematik ve TrigonometriNSATTRUNCExcel 2003Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
317Matematik ve TrigonometriOBEBGCDExcel 2003En büyük ortak böleni verir
318Matematik ve TrigonometriOKEKLCMExcel 2003En küçük ortak katı verir
319Matematik ve TrigonometriONDALIKDECIMALExcel 2013Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
320Matematik ve TrigonometriPIExcel 2003Pi değerini verir
321Matematik ve TrigonometriRADYANRADIANSExcel 2003Dereceyi radyana çevirir
322Matematik ve TrigonometriRASGDİZİRANDARRAYExcel 2021bir dizi rasgele sayı döndürür. Doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri, tamsayı mı yoksa ondalık değerlerinin mi döndürüleceğini belirtebilirsiniz.
323Matematik ve TrigonometriRASTGELEARADARANDBETWEENExcel 2003Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
324Matematik ve TrigonometriROMENROMANExcel 2003Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
325Matematik ve TrigonometriS_SAYI_ÜRETRANDExcel 20030 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
326Matematik ve TrigonometriSECSECExcel 2013Bir açının sekantını verir
327Matematik ve TrigonometriSECHSECHExcel 2013Bir açının hiperbolik sekantını verir
328Matematik ve TrigonometriSERİTOPLASERIESSUMExcel 2003Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir
329Matematik ve TrigonometriSIRALISEQUENCEExcel 2021Bir dizideki 1, 2, 3, 4 gibi ardışık sayıların listesini oluşturmanızı sağlar.
330Matematik ve TrigonometriSİNSINExcel 2003Verilen açının sinüsünü verir
331Matematik ve TrigonometriSİNHSINHExcel 2003Sayının hiperbolik sinüsünü verir
332Matematik ve TrigonometriTABANBASEExcel 2013Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
333Matematik ve TrigonometriTABANAYUVARLA.MATEMATİKFLOOR.MATHExcel 2013Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
334Matematik ve TrigonometriTAMSAYIINTExcel 2003Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
335Matematik ve TrigonometriTANTANExcel 2003Bir sayının tanjantını verir
336Matematik ve TrigonometriTANHTANHExcel 2003Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
337Matematik ve TrigonometriTAVANAYUVARLA.MATEMATİKCEILING.MATHExcel 2013Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
338Matematik ve TrigonometriTEKODDExcel 2003Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
339Matematik ve TrigonometriTOPKARESUMSQExcel 2003Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
340Matematik ve TrigonometriTOPLASUMExcel 2003Bağımsız değişkenlerini toplar
341Matematik ve TrigonometriTOPLA.ÇARPIMSUMPRODUCTExcel 2003İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
342Matematik ve TrigonometriTOPLAMAAGGREGATEExcel 2010Listede veya veritabanında bir toplam verir
343Matematik ve TrigonometriTOPX2AY2SUMX2PY2Excel 2003İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
344Matematik ve TrigonometriTOPX2EY2SUMX2MY2Excel 2003İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
345Matematik ve TrigonometriTOPXEY2SUMXMY2Excel 2003İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
346Matematik ve TrigonometriÜSEXPExcel 2003Üstel dağılımı verir
347Matematik ve TrigonometriYUKARIYUVARLAROUNDUPExcel 2003Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
348Matematik ve TrigonometriYUVARLAROUNDExcel 2003Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
349MetinARABSEARCHBExcel 2003İkinci bir metin dizesi içinde bir metin dizesi bulur ve ikinci metin dizesinin ilk karakterinden ilk metin dizesinin başlangıç konumuna ait sayıyı verir.
350MetinARALIKBİRLEŞTİRCONCATExcel 2019Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.
351MetinBAHTMETİNBAHTTEXTExcel 2003Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
352MetinBİRLEŞTİRCONCATENATEExcel 2003Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
353MetinBULFINDExcel 2003Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
354MetinBULBFINDBExcel 2003İkinci bir metin dizesi içinde bir metin dizesi bulur ve ikinci metin dizesinin ilk karakterinden ilk metin dizesinin başlangıç konumuna ait sayıyı verir.
355MetinBÜYÜKHARFUPPERExcel 2003Metni büyük harfe çevirir
356MetinDAMGACHARExcel 2003Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
357MetinDBCSDBCSExcel 2013Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
358MetinDEĞERMETİNVALUETOTEXTExcel 2021Belirtilen değere sahip olan metni döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden aktarır ve metin dışı değerleri metne dönüştürür.
359MetinDEĞİŞTİRREPLACEExcel 2003Metnin içindeki karakterleri değiştirir
360MetinDEĞİŞTİRBREPLACEBExcel 2003Belirteceğiniz bayt sayısına göre, bir metin dizesinin bir kısmını farklı bir metin dizesi ile değiştirir.
361MetinDİZİMETİNARRAYTOTEXTExcel 2021Belirtilen bir aralıktan bir metin değerleri dizisi döndürür. Metin değerlerini değiştirmeden aktarır ve metin dışı değerleri metne dönüştürür.
362MetinKIRPTRIMExcel 2003 Metindeki boşlukları kaldırır
363MetinKODCODEExcel 2003Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
364MetinKÜÇÜKHARFLOWERExcel 2003Metni küçük harfe dönüştürür.
365MetinLİRADOLLARExcel 2003Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
366MetinMBULSEARCHExcel 2003Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
367MetinMETİNBİRLEŞTİRTEXTJOINExcel 2019Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler. Sınırlayıcı boş bir metin dizesi ise, bu işlev sonucunda aralıklar sınırlayıcı olmadan birleştirilir.
368MetinMETİNBÖLTEXTSPLITExcel 365Metni Sütunlara Dönüştür sihirbazı ile aynı şekilde ancak formül biçiminde çalışır ve sütunlara veya satırlara bölmenize olanak sağlar.
369MetinMETNEÇEVİRTEXTExcel 2003Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
370MetinORTABMIDBExcel 2003Bir metin dizesinden, belirttiğiniz yerden başlayarak, belirttiğiniz bayt sayısına göre belirli sayıda karakteri verir.
371MetinÖNCEKİMETİNTEXTBEFOREExcel 365Bu dizedeki belirli bir alt dizeden önce oluşan bir metin dizesi döndürür. Bu, SONRAKİMETİN işlevinin tersidir.
372MetinÖZDEŞEXACTExcel 2003İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
373MetinPARÇAALMIDExcel 2003Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
374MetinSAĞBRIGHTBExcel 2003Belirteceğiniz bayt sayısına göre, bir metin dizesindeki son karakteri veya karakterleri verir.
375MetinSAĞDANRIGHTExcel 2003Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
376MetinSAYIDEĞERİNUMBERVALUEExcel 2013Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
377MetinSAYIDÜZENLEFIXEDExcel 2003Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
378MetinSAYIYAÇEVİRVALUEExcel 2003Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
379MetinSOLBLEFTBExcel 2003Belirteceğiniz bayt sayısına göre bir metin dizesindeki ilk karakteri veya karakterleri verir.
380MetinSOLDANLEFTExcel 2003Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
381MetinSONRAKİMETİNTEXTAFTERExcel 365Bir dizedeki bir alt dizeden sonra oluşan bir metin dizesi döndürür. Bu, ÖNCEKİMETİN işlevinin tersidir.
382MetinTEMİZCLEANExcel 2003Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
383MetinUNICODEUNICODEExcel 2013Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
384MetinUNICODEKARAKTERİUNICHARExcel 2013Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
385MetinUZUNLUKLENExcel 2003Metin dizesindeki karakter sayısını verir
386MetinUZUNLUKBLENBExcel 2003Bir metin dizesindeki karakterlerin sayısını verir.
387MetinYAZIM.DÜZENİPROPERExcel 2003Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
388MetinYERİNEKOYSUBSTITUTEExcel 2003Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
389MetinYİNELEREPTExcel 2003Metni belirtilen sayıda yineler
390MühendislikBESINIRGESTEPExcel 2003Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
391MühendislikBESSELIBESSELIExcel 2003Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
392MühendislikBESSELJBESSELJExcel 2003Bessel işlevi Jn(x)'i verir
393MühendislikBESSELKBESSELKExcel 2003Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
394MühendislikBESSELYBESSELYExcel 2003Bessel işlevi Yn(x)'i verir
395MühendislikBIN2DECBIN2DECExcel 2003İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
396MühendislikBIN2HEXBIN2HEXExcel 2003İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
397MühendislikBIN2OCTBIN2OCTExcel 2003İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
398MühendislikBİTÖZELVEYABITXORExcel 2013İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
399MühendislikBİTSAĞAKAYDIRBITRSHIFTExcel 2013Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
400MühendislikBİTSOLAKAYDIRBITLSHIFTExcel 2013Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
401MühendislikBİTVEBITANDExcel 2013İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
402MühendislikBİTVEYABITORExcel 20132 sayının bit tabanlı YADA sonucunu verir
403MühendislikÇEVİRCONVERTExcel 2003Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
404MühendislikDEC2BINDEC2BINExcel 2003Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
405MühendislikDEC2HEXDEC2HEXExcel 2003Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
406MühendislikDEC2OCTDEC2OCTExcel 2003Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
407MühendislikDELTADELTAExcel 2003İki değerin eşit olup olmadığını sınar
408MühendislikHATAİŞLEVERFExcel 2010Hata işlevini verir
409MühendislikHATAİŞLEV.DUYARLIERF.PRECISEExcel 2010Hata işlevini verir
410MühendislikHEX2BINHEX2BINExcel 2003Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
411MühendislikHEX2DECHEX2DECExcel 2003Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
412MühendislikHEX2OCTHEX2OCTExcel 2003Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
413MühendislikKARMAŞIKCOMPLEXExcel 2003Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
414MühendislikOCT2BINOCT2BINExcel 2003Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür
415MühendislikOCT2DECOCT2DECExcel 2003Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
416MühendislikOCT2HEXOCT2HEXExcel 2003Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir
417MühendislikSANALIMAGINARYExcel 2003Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
418MühendislikSANBAĞ_DEĞİŞKENIMARGUMENTExcel 2003Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
419MühendislikSANBÖLIMDIVExcel 2003İki karmaşık sayının bölümünü verir
420MühendislikSANCOSIMCOSExcel 2003Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
421MühendislikSANCOSHIMCOSHExcel 2013Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
422MühendislikSANCOTIMCOTExcel 2013Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
423MühendislikSANCSCIMCSCExcel 2013Karmaşık bir sayının kosekantını verir
424MühendislikSANCSCHIMCSCHExcel 2013Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
425MühendislikSANÇARPIMPRODUCTExcel 2003Karmaşık sayıların çarpımını verir
426MühendislikSANÇIKARIMSUMExcel 2003Karmaşık sayıların toplamını verir
427MühendislikSANEŞLENEKIMCONJUGATEExcel 2003Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
428MühendislikSANGERÇEKIMREALExcel 2003Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir
429MühendislikSANKAREKÖKIMSQRTExcel 2003Karmaşık bir sayının karekökünü verir
430MühendislikSANKUVVETIMPOWERExcel 2003Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
431MühendislikSANLNIMLNExcel 2003Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
432MühendislikSANLOG10IMLOG10Excel 2003Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
433MühendislikSANLOG2IMLOG2Excel 2003Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
434MühendislikSANMUTLAKIMABSExcel 2003Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
435MühendislikSANSECIMSECExcel 2013Karmaşık bir sayının sekantını verir
436MühendislikSANSECHIMSECHExcel 2013Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
437MühendislikSANSINIMSINExcel 2003Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
438MühendislikSANSINHIMSINHExcel 2013Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
439MühendislikSANTANIMTANExcel 2013Karmaşık bir sayının tanjantını verir
440MühendislikSANTOPLAIMSUBExcel 2003İki karmaşık sayının farkını verir
441MühendislikSANÜSIMEXPExcel 2003Karmaşık bir sayının üssünü verir
442MühendislikTÜMHATAİŞLEVERFCExcel 2003Tamamlayıcı hata işlevini verir
443MühendislikTÜMHATAİŞLEV.DUYARLIERFC.PRECISEExcel 2010X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
444Tarih ve SaatAYMONTHExcel 2003Seri numarasını aya dönüştürür
445Tarih ve SaatBUGÜNTODAYExcel 2003Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
446Tarih ve SaatDAKİKAMINUTEExcel 2003Seri numarasını dakikaya dönüştürür
447Tarih ve SaatGÜNDAYExcel 2003Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
448Tarih ve SaatGÜN360DAYS360Excel 2003İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
449Tarih ve SaatGÜNSAYDAYSExcel 2013İki tarih arasındaki gün sayısını verir
450Tarih ve SaatHAFTANINGÜNÜWEEKDAYExcel 2003Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür
451Tarih ve SaatHAFTASAYWEEKNUMExcel 2003Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
452Tarih ve SaatISOHAFTASAYISOWEEKNUMExcel 2013Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
453Tarih ve SaatİŞGÜNÜWORKDAYExcel 2003Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
454Tarih ve SaatİŞGÜNÜ.ULUSLWORKDAY.INTLExcel 2010Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
455Tarih ve SaatSAATHOURExcel 2003Bir seri numarasını saate dönüştürür
456Tarih ve SaatSANİYESECONDExcel 2003Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
457Tarih ve SaatSERİAYEOMONTHExcel 2003Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
458Tarih ve SaatSERİTARİHEDATEExcel 2003Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
459Tarih ve SaatŞİMDİNOWExcel 2003Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
460Tarih ve SaatTAMİŞGÜNÜNETWORKDAYSExcel 2003İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
461Tarih ve SaatTAMİŞGÜNÜ.ULUSLNETWORKDAYS.INTLExcel 2010İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
462Tarih ve SaatTARİHDATEExcel 2003Belirli bir tarihin seri numarasını verir
463Tarih ve SaatTARİHSAYISIDATEVALUEExcel 2003Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
464Tarih ve SaatYILYEARExcel 2003Seri numarasını yıla dönüştürür
465Tarih ve SaatYILORANYEARFRACExcel 2003Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
466Tarih ve SaatZAMANTIMEExcel 2003Belirli bir zamanın seri numarasını verir
467Tarih ve SaatZAMANSAYISITIMEVALUEExcel 2003Metin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
468UyumlulukBETADAĞBETADISTExcel 2003Beta kümülatif dağılım işlevini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
469UyumlulukBETATERSBETAINVExcel 2003Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
470UyumlulukBİNOMDAĞBINOMDISTExcel 2003Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
471UyumlulukDÖRTTEBİRLİKQUARTILEExcel 2003Veri kümesinin dörtte birini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
472UyumlulukENÇOK_OLANMODEExcel 2003Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
473UyumlulukFDAĞFDISTExcel 2003F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
474UyumlulukFTERSFINVExcel 2003F olasılık dağılımının tersini verir
475UyumlulukFTESTFTESTExcel 2003F-test sonucunu verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
476UyumlulukGAMADAĞGAMMADISTExcel 2003Gama dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
477UyumlulukGAMATERSGAMMAINVExcel 2003Gama kümülatif dağılımının tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
478UyumlulukGÜVENİRLİKCONFIDENCEExcel 2003Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
479UyumlulukHİPERGEOMDAĞHYPGEOMDISTExcel 2003Hipergeometrik dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
480UyumlulukKİKAREDAĞCHIDISTExcel 2003Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir. Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
481UyumlulukKİKARETERSCHIINVExcel 2003Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir. Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
482UyumlulukKİKARETESTCHITESTExcel 2003Bağımsızlık sınamasını verir. Not: Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
483UyumlulukKOVARYANSCOVARExcel 2003Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
484UyumlulukKRİTİKBİNOMCRITBINOMExcel 2003Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
485UyumlulukLOGNORMDAĞLOGNORMDISTExcel 2003Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
486UyumlulukLOGTERSLOGINVExcel 2003Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
487UyumlulukNEGBİNOMDAĞNEGBINOMDISTExcel 2003Negatif binom dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
488UyumlulukNORMDAĞNORMDISTExcel 2003Normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
489UyumlulukNORMSDAĞNORMSDISTExcel 2003Standart normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
490UyumlulukNORMSTERSNORMSINVExcel 2003Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
491UyumlulukNORMTERSNORMINVExcel 2003Normal kümülatif dağılımın tersini verir
492UyumlulukPOISSONPOISSONExcel 2003Poisson dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
493UyumlulukRANKRANKExcel 2003Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
494UyumlulukSTDSAPMASTDEVExcel 2003Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
495UyumlulukSTDSAPMASSTDEVPExcel 2003Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
496UyumlulukTABANAYUVARLAFLOORExcel 2003Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar. Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir.
497UyumlulukTAHMİNFORECASTExcel 2003Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir. Excel 2016 içinde bu işlev tahmin ile değiştirilir. DOĞRUSAL bölümü yeni Tahmin işlevleri, ancak daha önceki sürümleriyle uyumluluğunu hala kullanılabilir olduğu gibi.
498UyumlulukTAVANAYUVARLACEILINGExcel 2003Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
499UyumlulukTDAĞTDISTExcel 2003Student t dağılımını verir
500UyumlulukTTERSTINVExcel 2003Student t-dağılımının tersini verir
501UyumlulukTTESTTTESTExcel 2003Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
502UyumlulukÜSTELDAĞEXPONDISTExcel 2003Üstel dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
503UyumlulukVARVARExcel 2003Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
504UyumlulukVARSVARPExcel 2003Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
505UyumlulukWEIBULLWEIBULLExcel 2003Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
506UyumlulukYÜZDEBİRLİKPERCENTILEExcel 2003Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
507UyumlulukYÜZDERANKPERCENTRANKExcel 2003Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
508UyumlulukZTESTZTESTExcel 2003Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
509VeritabanıVALDGETExcel 2003Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
510VeritabanıVSEÇÇARPDPRODUCTExcel 2003Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
511VeritabanıVSEÇMAKDMAXExcel 2003Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
512VeritabanıVSEÇMİNDMINExcel 2003Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
513VeritabanıVSEÇORTDAVERAGEExcel 2003Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
514VeritabanıVSEÇSAYDCOUNTExcel 2003Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
515VeritabanıVSEÇSAYDOLUDCOUNTAExcel 2003Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
516VeritabanıVSEÇSTDSAPMADSTDEVExcel 2003Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
517VeritabanıVSEÇSTDSAPMASDSTDEVPExcel 2003Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
518VeritabanıVSEÇTOPLADSUMExcel 2003Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
519VeritabanıVSEÇVARDVARExcel 2003Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
520VeritabanıVSEÇVARSDVARPExcel 2003Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
521WebURLKODLAENCODEURLExcel 2013URL ile kodlanmış bir dize verir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
522WebWEBHİZMETİWEBSERVICEExcel 2013Bir web hizmetinden alınan verileri getirir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
523WebXMLFİLTRELEFILTERXMLExcel 2013Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
524WebRESİMIMAGEExcel 365Alternatif metinle birlikte bir kaynak konumdaki hücrelere görüntüler, resimler ekler.
525-SINGLESINGLEExcel 2021Örtük kesişim olarak bilinen mantığı kullanarak tek bir değer döndürür. SINGLE , bir değer, tek hücre aralığı veya bir hata döndürebilir.