Word

Temel Word

Word‘un gelişmiş araçlarını öğrenerek belgelerinizi hızlı şekilde biçimlendirebilir, hataları düzeltebilir, grafik ve görsel şekiller ekleyebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca yazdırma ayarlarını kullanarak, yazdırma işlemlerinizi doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Bu eğitim ile belge üzerinde denetiminizi arttıracak yöntemleri öğrenerek işlemlerinizi çok kısa sürelerde gerçekleştirebileceksiniz.

Süre : 1 Gün

Modül 1: Word’e Genel Bakış

 • Backstage Butonunu Kullanmak
 • Şeritleri Özelleştirmek
 • Office Menülerini Kullanmak
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Kullanmak
 • Yeni Bir Belgeyi Kaydetmek
 • Yardım Menüsünü Kullanmak
 • “Ne yapmak istediğinizi söyleyin” özelliğini Kullanmak*Yeni

Modül 2: Belge Denetimi

 • Metin Girişi Yapmak
 • Araya Metin Eklemek, Silmek ve Farklı Yazım Biçimleri Kullanmak
 • Metni Kopyalamak ve Yapıştırmak
 • Dokümanlar Arasında Metin Taşımak veya Kopyalamak
 • Değişiklikleri Geri Almak

Modül 3: Biçimlendirme İşlemleri

 • Giriş Sekmesini Kullanmak
 • Hızlı Biçimlendirme araç Çubuğunu Kullanmak
 • Paragraf Seçeneklerini Düzenlemek
 • Kenarlıklar ve Gölgelendirme Seçeneklerini Düzenlemek
 • Biçimleri Kopyalamak
 • Otomatik Düzeltmeyi Kullanmak
 • Madde İşaretleri ve Numaralandırma Eklemek

Modül 4: Versiyon Yönetimi ve Metin İşlemleri

 • Gezinti Bölmesini Kullanmak
 • Versiyon Yönetimi
 • Metni Sütunlara Bölmek
 • Büyük/Küçük Harf Değiştir
 • Sekmeleri Kullanmak
 • Sembol ve Özel Karakterler Eklemek
 • Metin Bulmak ve Değiştirmek
 • Otomatik Metin Eklemek
 • Tarih ve Saat Eklemek

Modül 5: Belge Doğruluğunu Sağlama

 • Eş Anlamlılar Seçeneğini Kullanmak
 • Yazım ve İmla Denetimi
 • Sözcük Sayısını Kontrol Etmek

Modül 6: Tablolarla Çalışma

 • Tablo Oluşturmak
 • Tablo Araçları Bölümünü Kullanmak
 • Satır Sütun Eklemek ve Silmek
 • Tabloya Veri Girmek
 • Otomatik Biçimli Tablolar Oluşturmak
 • Tabloyu Metne Dönüştürmek
 • Tablolar İçinde Formül Kullanmak

Modül 7: Grafiksel Nesneler Ekleme

 • Küçük Resim Ekleme
 • Filigran Eklemek
 • Mürekkep Denklem*Yeni
 • Simge Eklemek*Yeni

Modül 8: Yazdırma Ayarları

 • Sayfa Düzeni Sekmesini Kullanmak
 • Üstbilgi-Altbilgi Eklemek
 • Kenar Boşluklarını Değiştirmek
 • Sayfa Sonu Eklemek
 • Belgeyi Önizlemek
 • Belgeyi Yazdırmak
 • Hızlı Yazdırma

İleri Word

Bu eğitimimizle stilleri etkili şekilde kullanabilir, ileri doküman teknikleri ile metinlerinizi zenginleştirerek profesyonel çalışmalar yapabilir, adres mektup özelliği ile postalar gönderip, etiketler basabileceğiniz birçok özelliğe hakim olabilirsiniz. Bunların yanı sıra diğer programlar ile entegre ederek dinamik bir program haline getirebilirsiniz. Ayrıca şifreleme yöntemlerini, belge izleme seçeneklerini, açıklama ekleme ve takip etme işlemlerini etkin kullanarak ekip ile işbirliği içinde çalışma için gerekli becerileri edinebilirsiniz.
Süre : 2 Gün

Modül 1: Stillerin Tanımlanması ve Uygulanması

 • Stil Özelliklerini Tanımlanma
 • Stil Özeliklerini Değiştirmek ve Uygulamak
 • Stilleri Dosyalar Arasında Transfer Etmek

Modül 2: İleri Doküman Teknikleri

 • Başvurular Sekmesini Kullanmak
 • Metne Köprü Eklemek
 • Metne Açıklama Eklemek
 • Metin İçerisinde Yer İmleri Belirlemek
 • Alan Eklemek ve Güncellemek
 • Resim Yazılarını Kullanmak
 • Çapraz Referanslar Oluşturmak
 • Metne Dipnotlar Eklemek
 • İçindekiler Tablosu Eklemek
 • Sayfa Sonları ve Bölüm Sonları Eklemek

Modül 3: Mektup Etiket ve Zarf Basımı

 • Postalar Sekmesini Kullanmak
 • Veri Kaynaklarını Kullanmak
 • Mektup ve Adres Birleştirmek
 • Yaka Kartı Oluşturmak
 • Toplu Mailleri İsme Özel Göndermek

Modül 4: Şablonlarla Çalışmak

 • Şablonları Kullanmak
 • Şablona Alanlar ve Formüller Eklemek

Modül 5: Word’ü Özelleştirme

 • Hızlı Erişim Çubuğunu Özelleştirme
 • Şeridi Özelleştirme

Modül 6: İşbirliği

 • Açıklama Eklemek ve Silmek
 • Açıklamaları Görmek ve Yazıcıdan Çıkarmak
 • Çalışma Belgesini Paylaştırarak Sayfalar üzerinde Birlikte Çalışmak*Yeni
 • İzleme Seçenekleri
 • Değişiklikleri Kabul ve Reddetmek

Modül 7: Doküman Koruma ve İzleme

 • Gözden Geçir Sekmesini Kullanmak
 • Yapılan Değişiklikleri İzlemek
 • Belgeyi Korumak
 • Word Belgelerini Karşılaştırmak ve Birleştirmek

Modül 8: Grafiksel Nesnelerle Çalışmak

 • Resim Araçlarını Kullanmak
 • Resimlere Efekt Eklemek
 • Resim Arka Planlarını Silmek
 • Belgeye Ekran Görüntüleri Eklemek
 • Grafik Eklemek
 • SmartArtlarla Çalışmak
 • Kapak Sayfası Eklemek
 • Office 365’e Özel Grafik Türlerini Tanımak *Yeni

Modül 9: Diğer Programlarla Veri Alış-Verişi

 • Link Kurma
 • Word & Excel
 • Word & PowerPoint
 • Word & Outlook
 • PDF, XPS, XML Olarak Kaydetme

Modül 10: Yazdırma Ayarları

 • Versiyon Yönetimini Kullanmak
 • Belgeyi İncelemek
 • Belgeyi Şifrelemek
 • İzinleri Yönetmek
 • Digital İmza Eklemek
 • Son Olarak İşaretlemek
 • Uyumluluk Denetleyicisi
Excel

Temel Excel

Microsoft Office Excel Temel eğitiminde, Excel ile ilk defa tanışan ya da çok az seviyede bilgisi olan kullanıcılar için, giriş seviyesinde eğitim alarak, ileri Excel eğitimleri için gerekli olan ön koşul bilgileri edinebilirsiniz. Temel eğitimde Excel ara yüzünü, hücre yapısını, çalışma sayfasını, basit hesaplamalar yapmayı, tablo yapmayı, temel biçimlendirme ve yazdırma ayarları gibi giriş seviyesinde gerekli olan kısa yol ve yöntemleri öğrenip Excel’de deneyim kazanabilirsiniz. Ayrıca fonksiyon kavramını öğrenerek temel fonksiyonları deneyimleyebilir bunların yanı sıra çalışma sayfalarını kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Süre : 2 Gün

MODÜL 1: GİRİŞ

 • Excel’e başlangıç
 • Backstage alanını kullanmak
 • Hızlı Erişim çubuğunu kullanmak
 • Şeritleri özelleştirmek
 • Çalışma kitabının geçmiş versiyonlarını görüntülemek*Yeni
 • “Ne yapmak istediğinizi söyleyin” özelliğini kullanmak*Yeni

MODÜL 2: ÇALIŞMA SAYFASI İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK

 • Veri Girişi ve Seçme Yöntemleri
 • Otomatik Doldurma ve Otomatik Tamamlama
 • Geri Al ve Yinele

MODÜL 3: ÇALIŞMA SAYFASI ÜZERİNDE DÜZENLEMELER YAPMAK

 • Hücre, Sütun, Satır eklemek ve silmek
 • Sütun genişliğini ve satır yüksekliğini ayarlamak
 • Satır ve Sütun gizlemek
 • Veri taşımak ve kopyalamak

MODÜL 4: HESAPLAMALAR YAPMAK

 • Formül oluşturmak
 • Formüllerde ($) işareti ile sabitleme özelliğini kullanmak

MODÜL 5: BİÇİMLENDİRMELER

 • Giriş Sekmesini kullanmak
 • Hızlı Biçimlendirme araç çubuğunu kullanmak
 • Yazıtipi, Hizalama ve Sayı Formatlarını biçimlendirmek
 • Tabloları biçimlendirmek

MODÜL 6: TEMALAR VE STİLLER

 • Tema oluşturmak ve uygulamak
 • Stil oluşturmak ve uygulamak

MODÜL 7: ÇALIŞMA KİTABI

 • Sayfa sekmelerini biçimlendirmek
 • Çalışma sayfalarını yerleştirmek
 • Çalışma sayfası eklemek ve silmek

MODÜL 8: ÇALIŞMA KİTABI İÇERİĞİNİ YAZDIRMAK

 • Yazdırma Başlığı ayarlamak
 • Üstbilgi ve Altbilgi oluşturmak
 • Yazdırma Alanı tanımlamak

MODÜL 9: YERLEŞİMİ ÖZELLEŞTİRMEK

 • Çalışma sayfasını bölmek, gizlemek ve göstermek
 • Çalışma sayfalarını hizalamak
 • Satır ve Sütunları dondurmak

MODÜL 10: GİRİŞ

 • Grafik oluşturmak
 • Grafik Araçları sekmesini kullanmak
 • Grafiğe Veri eklemek ve çıkartmak
 • Trend Grafikleri oluşturmak
 • Office 365’e özel grafik türlerini tanımak*Yeni
 • SmartArt düzenlemeleri yapmak
 • Hiyerarşi ve Piramit oluşturmak
 • Mürekkep Denklem ve Simge eklemek*Yeni

Uzman Excel

Bu eğitimi almadan önce Excel İleri Düzey Eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Uzman eğitiminde karmaşık fonksiyon yapılarını öğrenebilir, iç içe fonksiyonlar yazabilir, mantıksal fonksiyonlardan denetim fonksiyonlarını ve If, And, Or gibi fonksiyonları efektif olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ölçütler oluşturarak veritabanı fonksiyonların daha detaylı görebilir, farklı dosya türlerinden verileri çekebilir ve bunları Excel ile yorumlayarak derinlemesine analizler yapabilirsiniz. Eğitimimizde dinamik tabloları etkin kullanarak tablolar arasında ilişkiler kurabilir, dinamik tablolarda formülasyon yapısını deneyimleyebilirsiniz. Koşullu Biçimlendirme ve Veri Doğrulamada fonksiyonların nasıl kullanıldığını uygulamalı örnekler ile öğrenebilirsiniz. Ayrıca çözücüyü, senaryoları, çok değişkenli tabloları farklı örnekler ile öğrenip Excel’in gücünü keşfedeceksiniz.

Süre : 2 Gün

MODÜL 1: VERİLERİ İNCELEME

 • Hedef Ara ile Çözümlemek
 • Çözücü ile Modelleme Yapmak
 • Tek Değişkenli ve Çift Değişkenli Veri Tabloları Oluşturmak
 • Senaryolar ile İleriye Yönelik Projeksiyonlar Oluşturmak
 • Gelişmiş Filtre için Özel Kriter Bölgeleri Belirlemek
 • Veri Aralığı Tanımlamak ve Fonksiyonlarda Kullanmak

MODÜL 2: İLERİ FONKSİYONLAR

 • Dinamik Aramalar Yapmak (Index, Match)
 • İçiçe Aramaları Kullanmak (Vlookup, Hlookup)
 • Finansal Ödeme Fonksiyonları (PMT, PPMT, IPMT)
 • Farklı Veri Tiplerini Birleştirmek (Dollar, Text)
 • İleri Metin Bölme ve Birleştirme Teknikleri (Rept, Len, Search, Trim)
 • Denetim Fonksiyonları (If, Iserror, Isna, Isblank, Isnumber)
 • Tablolarda Birden Fazla Kritere Göre Özet Oluşturmak
 • İleriye Yönelik Tahminlerde Bulunmak (Forecast)
 • Arama ve Veri Tabanı Fonksiyonları (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, VSeçmin)

MODÜL 3: DIŞ VERİLER İLE ÇALIŞMAK

 • Veritabanı Sorgusu
 • Excel Sorgusu
 • Web Sorgusu
 • OLAP
 • XML

MODÜL 4: PRATİK YÖNTEMLER

 • Kısayol Tuşları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler
 • Kayıt Makroları ile Efektif Çözümler

MODÜL 5: GÜVENLİK

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Çalışma Kitabında Güvenlik Sağlamak
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

DİĞER ÖRNEK UYGULAMALAR

 • Tekrar Eden Kayıtların Renklendirilmesi
 • Eşsiz Kayıtların Renklendirilmesi
 • Kritere Uyan Değerin Bulunduğu Satırın Renklendirilmesi
 • Listede Var Olan Kayıtların Yeniden Girilmesinin Engellenmesi
 • Tekrar Eden Kayıtların Ayıklanması
 • Gruplandırılmış Listelerin Boşlukları Doldurarak Excel Tablolarına Dönüştürülmesi
 • Listelerde Özel Sıralama Kriterleri Belirlenmesi
 • Dinamik Adlar Kullanarak, Kategorileri Dinamik Grafikler Tasarlamak

Makro Excel

Excel Makroları, VBA (Visual Basic for Application) diliyle yazılan programlardır. Excel’de VBA kodlarını kullanarak özel uygulamalarınızı çok kısa sürelerde doğru ve hızlı şekilde geliştirebilirsiniz. Normal şartlarda işlemlerinizi yaparken Excel’de var olan özellikleri kullanarak bir yere kadar gelirsiniz fakat bu işlemleri otomatize etme ihtiyacı duyarsanız ya da birkaç işlemi bir birine bağlı olarak çalıştırmak isterseniz makroları kullanmak en doğru çözüm olacaktır. Bu sayede çalışmalarınızı özelleştirebilir ve çok fazla zaman alan işlerinizi çok kısa sürelerde yapabilir duruma gelebilirsiniz.
Excel Makro eğitimleri sonunda vba bilgi seviyenizi artırarak kendinize özel uygulamalar geliştirebilir az kod ile çok büyük işler başarabilirsiniz.

Süre : 4 Gün

Modül 1: Makrolara Genel Bakış

 • Makrolar hakkında genel bilgi
 • Makro çeşitleri Makroları kaydetmek
 • Makro seçeneklerini değiştirmek
 • Makroları çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere bağlamak
 • Makroları düzenlemek
 • Makrolarda güvenlik
 • Sayısal imzalar oluşturmak ve yayımlamak
 • Makroları silmek
 • Makro kodlarına genel bakış

Modül 2: Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma

 • Araç çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod penceresi Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Tanımları
 • Procedure Tanımları

Modül 3: Operatörler

 • Aritmetiksel Operatörler
 • Mod Operatörleri (^, *, /,\, +, -, &)
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =, <>, ≤,≥, Like, Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri

Modül 4: Prosedürleri Tanıma

 • Sub Tipi Prosedürler
 • Function Tipi Prosedürle

Modül 5: VBA Programlama Yapıları

 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları If….Then….Else
 • Select Case….End Case
 • Tek boyutlu ve İki boyutlu Diziler
 • Döngü çeşitleri
 • For….Next
 • For Each…..Next
 • Do Until……Loop
 • Do While….Loop
 • Goto Deyimi

Modül 6: Excel ile Programlamaya Giriş

 • Özellik, Metot ve Olay
 • Hücre Seçmek
 • Satır Seçmek
 • Sütun Seçmek
 • Seçili Hücrelere ait Satırları seçmek
 • Seçili Hücrelere ait Sütunları seçmek
 • Aktif hücrenin etrafındaki dolu hücreleri seçmek
 • Seçili olan hücrelerin sayısını öğrenmek
 • Seçimin Satır ve Sütun sayısını bulmak
 • Seçili alan sayısını bulmak
 • Hücreye formül yazdırmak
 • Hücreye değer atamak
 • Seçili hücreye değer atamak
 • Hücre içini otomatik olarak doldurmak
 • Hücreye rastgele değer atamak
 • Kaynak hücreleri referans alarak hedef hücrelerini doldurmak
 • Hücre ve Yazı tipinin özelliklerini değiştirmek

Modül 7: Hata Denetimi

 • Hata kontrol deyimleri
 • Hata kodları ve açıklamaları

Modül 8: Fonksiyonlar

 • Fonksiyon oluşturmak
 • Fonksiyon tipi prosedürlere parametreler atamak
 • Kişisel amaca yönelik fonksiyon oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel içerisinde kullanmak

Modül 9: User Form ve Özellikleri

 • Yeni user form oluşturmak
 • Form özellikleri (Properties)
 • Form olayları (Events)
 • Formlara kontroller eklemek
 • Kontrol özellikleri
 • Kontrol olayları

Modül 10: VBA Örnek Uygulamaları

 • Sayfalar arasında tabloları kopyalamak
 • Koşullu biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alt Toplam oluşturmak
 • Grafikler oluşturmak
 • Özet Tablo oluşturmak
 • Veri Giriş ve Sorgulama Formu oluşturmak

Modül 11: Excel – Access İlişkisi

 • ActiveX Data Objects (ADO)
 • ADO Nesneleri
 • Connection Nesnesi
 • Recordset Nesnesi
 • SQL Sorgulama Dili
 • Access üzerindeki verileri Excel’e aktarmak

Excel Verimlilik Eğitimi

“Excel Verimlilik Eğitimi”; Finans, Bütçe-Raporlama, Üretim, Planlama, İş Geliştirme İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama ve BT departmanlarındaki çalışanların günlük uygulamalarında en sık karşılaştığı senaryolar göz önünde bulundurularak hazırlanan özel bir eğitim içeriğidir. Bu eğitim ile Excel’deki en önemli özellikleri öğrenecek, işlemlerinizi çok daha hızlı yapabilecek ve iş yaşamınızdaki verimliliği arttıracak yeni yollar keşfedeceksiniz.

Süre : 1 Gün

Devam Eğitimleri: Excel İleri, Excel Uzmanlık, Excel Makro
*Devam Eğitimleri uygulamalı eğitim olup, öncesinde seviye tespit sınavı uygulanır

MODÜL 1:

 • Bize Kısayollar Değil, En Kısayol Lazım? En Çok İşe Yarayan Kısayollar Nelerdir?
 • İçiçe Eğer Formülü İle Çok Uzayan Formülleri, Düşeyara ile Tek Satırda Kurmak!
 • Excel Tablolarınızın Görüntüsünü Kirleten #N/A, #Div Vb. Hata Görüntülerini Yok Etmek
 • Hesaplamaların İçinde Metne Dönüşen Değerleri (–) İşareti İle Sayıya Dönüştürmek
 • Formüllerde Performans Arttırıcı Yöntemler
 • Birbirine Göre Değişen İç İçe Açılır Listeler Yapmak
 • Koşullu Biçimlendirmede Formül İle Yeni Kural Yazarak tüm Satırı Boyamak
 • Biçim Boyacısı İle Bir Defada Farklı Alanlardaki Birden Çok Hücreyi Boyamak
 • Hiç Formül Yazmadan Verilerin Yüzdelik Dağılımlarını Görmek
 • Filtrelediğiniz Tabloda Boş Alanlara Tek Seferde Değer Yazmak
 • PivotTable Raporunda İstenen Kritere Göre Tek Tıkla Özel Yeni Pivot Sayfaları Oluşturmak!
 • Tablodaki Tekrar Eden Kayıtları Yok Etmek
 • Tablolarda Hızlı Doldurmayı (Flash Fill) Kullanarak, tüm satırdaki verileri bir defada düzenlemek
 • Joker Karakterleri (* , ?) Kullanarak Hızlı Filtrelemeler Yapmak & Kapsamlı Formüller Yazmak
 • Dinamik Tablo Yaparak hızlı biçimlendirme ve özel formül yapısını öğrenmek
 • Tablo Başlıklarını Her Sayfada Yinelenmesini Sağlamak
 • Belgeyi Yazdırırken Hatalar Çıkmasını Engellemek
 • Formüllerde Tabloları Kolay kullanmak için Hücrelere Özel Adlar Tanımlamak
 • Özel Yapıştırma Seçeneklerini Kullanarak verileri Yatay-Dikey yapıştırmak (vb)
 • Farklı Programlardan Gelen Raporlarda Boş Hücreleri Olan Listeleri Hızlıca Doldurmak
 • Mini Grafikleri Kullanmak
 • Excel’de Şifreleme İşlemleri
 • Tablolarda Koşullu Biçimlendirmeleri Kullanarak Hücrelere Gösterge Çubukları Eklemek
 • Sadece Görünür Hücreleri Seçmek
 • Formül ile Veri Doğrulama Kuralı Yaparak, Hücreye Girilen Değerleri Kısıtlamak
 • Çok Uzun Sayıları Yazarken Oluşan Bilimsel Sayı Problemini Önlemek
 • Belgeye Hakim Olmak için Tüm Formülleri Tek Tuşla Aynı Anda Göstermek
 • Gözcü Penceresi İle Formüllerin Kaynaklarını Görüntüleyerek Dosyaya Hakim Olmak
 • Hücrelere Hızlıca Tarih, Saat Eklemek
 • Hücre Biçimlendirme Kodları İle Hücrelerin Sayı/Tarih/Metin Değerlerini Bozmadan Hücre
 • Formatını Değiştirmek! Örneğin Telefon Numaralarınızı Boşluklu Hale Getirme
 • İçerisinde #Yok, #Ad? Gibi Hata Türleri Bulunan Hücrelerde Hesaplamalar Yapmak
 • Power BI Raporları İle Tanışmak!

MODÜL 2 : EXCEL’DE YENİLİKLER!

 • Tablolardaki Verilere Göre Otomatik Oluşan Butonlar ile Filtreleme Yapmak*Yeni
 • Harita Grafiğini Kullanmak*Yeni
 • Eskiden de Vardı Benzer Özellikler Ama Şimdi Çok Daha İyi Olmuş Dediğimiz İyileştirmeler*Yeni
 • PivotTable’da Tablolar Arasında İlişki Oluşturmak*Yeni
 • Yeni Grafik Türü Olan Ağaç Haritası, Huni’yi (Funnel Chart) Kullanmak*Yeni
 • İçiçe If’le Yazılan Uzun Formüller Yerine Yeni Ifs Formülünü Kullanmak*Yeni
 • Maxifs Ve Minifs’i Kullanmak*Yeni
 • Birleştir(Concatenate) Formülü Yerine Office365’te Textjoin (Metinbirleştir) Kullanmak*Yeni
 • Kaydedilmemiş Çalışma Kitaplarınızı Kurtarmak*Yeni
 • Son Kayıt Yapılan Klasörü Hızlıca Görmek*Yeni
 • PivotTable’da Tarih/Saat Alanlarını Çeyrek, Yıl, Ay, Saat, Dakika Gibi Değerlere Göre Zamansal
 • Gruplandırmak*Yeni

*Modül 2, Firmada kullanılan MS Office versiyonu uygun olduğu takdirde anlatılacaktır.

İleri Excel

Koşullu biçimlendirme yöntemlerini öğrenerek satırlarınızı kurallarınıza göre renklendirebilir, hücrelerinize veri giriş kuralları ekleyerek hatalı veri girişlerini engelleyebilirsiniz. Eğer fonksiyonlarını içiçe kullanarak daha kapsamlı sınamalar yapabilirsiniz. Düşeyara ile istediğiniz tablodan veri çekebilir, tabloları karşılaştırabilir, Doğru-Yanlış ibarelerini doğru bir şekilde kullanarak fonksiyonlarınızı kısaltabilirsiniz. Pivot Table ile detaylı veri analizi yaparak, istediğiniz kırılımlarda raporları birkaç tıkla oluşturabilir, raporlarınıza filtre butonları ve bu butonlara göre süzülen grafikler ekleyerek raporlarını etkileyici hale getirebilirsiniz.

Süre : 2 Gün

Modül 1: Tablolar ve Veri Yönetimi

Belge üzerinde hızlı gezinme, seçme ve veri girişi sağlayan kısa yollar/teknikler
Hücre Değerine, Rengine göre Alfabetik/Numerik/Özel Listelere göre sıralama yapmak
Gruplandırmak ve Seviyelendirmek
Filtreleme
Gelişmiş Filtrele özelliğini kullanmak
Alt Toplam işlevini kullanmak Listelerde yinelenen değerleri kaldırmak
Veri Birleştirme

Modül 2: Veri Doğrulama ve Koşullu Biçimlendirme

Veri Doğrulama Kuralları ile hücrelere giriş şartları vermek
Veri Doğrulama kapsamında Excel hata uyarılarını düzenlemek
Koşullu Biçimlendirme Ayarları ile hücreleri istenen kriterlere göre renklendirmek
Koşullu Biçimlendirme Ayarları ile hücrelere simgeler yerleştirmek
Koşullu Biçimlendirmede formül kullanmak

Modül 3: Fonksiyonlar

Arama ve Veritabanı fonksiyonları ile farklı sayfa ya da kitaplardan istenilen değerlere ulaşmak (Düşeyara, Yatayara, VSeçTopla, VSeçSay, VSeçOrt, VSeçMin)
Mantıksal fonksiyonlar ile şarta bağlı formüller kurmak ( Eğer, Ve, Yada, İçiçe Eğer kullanımı, Etopla, Eğersay)
Office 365’e özel mantıksal fonksiyonları kullanmak (Switch, Ifs, Maxifs, Minifs,TextJoin) *Yeni Metin fonksiyonları (Büyük harf, Küçük harf, Soldan, Sağdan, Birleştir, Kırp)
Hızlı doldurma aracını kullanma

Modül 4: İşbirliği

Açıklama eklemek ve silmek
Açıklamaları görmek ve Yazıcıdan çıkarmak
Çalışma Kitabını paylaştırarak kitap üzerinde birlikte çalışmak *Yeni
İzleme seçenekleri
Değişiklikleri kabul ve reddetmek

Modül 5: Durum Çözümlemesi

Gözcü Penceresini kullanmak
Formülleri izlemek

Modül 6: Özet Tablo ve Özet Grafik

Özet Tablo oluşturmak
Özet Tabloları düzenlemek
Özet Tablolarda değerlerin istenilen kriterlere göre yüzdelerini bulmak
Özet Tablolardan istenilen kritere göre otomatik rapor sayfaları oluşturmak
Özet Tablo Veri Kaynağını güncellemek
Dilimleyicileri kullanmak
Office 365’e özel dilimleyici özelliklerini keşfetmek *Yeni
Özet Grafik oluşturmak

Modül 7: Dağıtım

Belgeyi incele
Son olarak işaretle
Uyumluluk Denetleyicisini çalıştır Çalışma sayfasını Eklemek ve Silmek

Modül 8: Güvenlik

Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri koruma
Çalışma Kitabında Güvenlik sağlamak
Doküman şifreleme
İzinleri yönetmek

Modül 9: Makrolar

Makro oluşturmak
Makro kayıt etmek
Makro düzenlemek

Modül 10: Raporlama Alanında Yeni Uygulamalar

Excel ile Power BI ilişkisini tanımak *Yeni
Power BI Dashboardları ile raporlama gücünü keşfetmek

PowerPoint

Temel PowerPoint

PowerPoint eğitimizde öncelikle sunum yaparken dikkat edilmesi gereken temel kuralların neler olduğunu öğrenebilir, görsel, işitsel ve grafiksel nesneleri ekleyebilir, temaları kullanabilir, biçimlendirme- düzenleme ayarlarını nasıl yapacağını uygulayarak görebilir ve görsel anlamda etkileyici slaytlar tasarlayabilirsiniz. Sunumlarınıza tablo, grafik, ses ve videolar ekleyebilir bunların ayarlarının nasıl yapılacağını bilirsiniz. Ayrıca slaytları farklı formatlarda çıkarabilir ve yazıcı ayarlarını öğrenerek istediğiniz şekilde yazdırabilirsiniz. Öğrendikleriniz sayesinde eğitim sonunda programa hakim olarak sunumlarınızda güçlü bir etki bırakabilirsiniz.

Süre : 1 Gün

Modül 1: Giriş

 • Backstage Butonunu Kullanmak
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Kullanmak
 • Şeritleri Özelleştirmek
 • PowerPoint Seçeneklerini Düzenlemek
 • “Ne yapmak istediğinizi Söyleyin” Özelliğini Kullanmak*Yeni
 • Çalışma Kitabının Geçmiş Versiyonlarını Görüntülemek*Yeni

Modül 2: Yeni Sunu Yaratmak

 • Şablon Kullanarak Sunu Yaratmak
 • Slayt Tasarım Fikirlerini İncelemek
 • Özel Sunum Hazırlamak
 • Metin Eklemek ve Düzenlemek

Modül 3: Sunuları İzlemek

 • Slaytlar Arasında Gezinmek
 • Slaytları Görüntülemek
 • Slayt Gösterisi Görünümünü Kullanmak

Modül 4: Slayt Esasları

 • Tasarım Teması Seçimi
 • Metin Kutuları ile Çalışmak
 • Madde İşaretleri ve Numaralandırmayı Kullanmak
 • Sekmeler ile Çalışmak
 • Otomatik Düzeltme Seçenekleri

Modül 5: İleri Rapor Seçenekleri

 • Yazım Klavuzunu Kullanmak
 • Eş Anlamlılar & Araştır’ı Kullanmak
 • Konuşmacı Notları ile Çalışmak
 • Üstbilgi- Altbilgi Eklemek
 • Slaytları Yazdırmak

Modül 6: Resimler ve Şekiller ile Çalışmak

 • Fotoğraf Albümü Oluşturmak
 • Ekle Sekmesini Kullanmak
 • Slaytlara ClipArt ve Resim Eklemek
 • Otomatik Şekiller ile Çalışmak
 • Biçimlendirme Sekmesi ile Çalışmak

Modül 7: Ses ve Videolar ile Çalışmak

 • Ses ve Video Eklemek
 • Videoları Kırpmak
 • Videolara Yer İmi Eklemek
 • Resim Çerçevesi Kullanmak
 • Videoları Sıkıştırarak Sunu Boyutunu Küçültmek

Modül 8: Tablolar ile Çalışmak

 • Slayt’a Tablo Eklemek
 • Tablo Sekmelerini Kullanmak
 • Tablo İçerisinde Gezinmek ve Seçim Yapmak
 • Sütun & Satır Eklemek ve Silmek
 • Tabloyu Biçimlendirmek
 • Slayt’a Excel Tablosu Eklemek

Modül 9: Anahat

 • Anahat Görünümünde Slayt Eklemek
 • Anahat Görünümünde Slaytları Düzenlemek
 • Anahat Görünümünü Başka Belgeye Göndermek
 • Anahat Görünümünde Slayt Eklemek

İleri PowerPoint

PowerPoint programı ile işitsel (ses, video) ve görsel ifadeleri (Grafik, Resim, Şekil, Smartart, 3D nesneleri) bir araya getirerek etkili animasyonlar ve ilgi çekici efektlerle profesyonel sunumlar hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında slaytlarınızda kurumsal kimliğinizi ifade eden ana şablonlar oluşturabilir, Smart Art’ı, (Morph) geçişini ve 3 Boyutlu nesneleri kullanarak sunumlarınızın etkileyiciliğini çeşitlendirebilir izleyenlerde güçlü bir etki bırakabilirsiniz.

Süre : 2 Gün

Modül 1: Animasyonlar ile Çalışma

 • Animasyon Sekmesini Kullanmak
 • Giriş & Çıkış Animasyonu Eklemek
 • Vurgu Eklemek
 • Hareket Yollarını Kullanmak
 • Animasyon Efektlerini Düzenlemek

Modül 2: Sunumları Çoğaltmak ve Düzenlemek

 • Slaytları Kopyalamak ve Silmek
 • Slaytları Gizlemek
 • Slaytları Yeniden Düzenlemek
 • Slayt Geçişleri Eklemek
 • Dönüşüm (Morph) *Yeni
 • 3-D Slayt Geçişleri Eklemek

Modül 3: Sunumları Yönetmek

 • Diğer Sunumlardan Slaytlar Eklemek
 • Bul-Değiştir Özelliğini Kullanmak

Modül 4: Grafiklerle Çalışmak

 • Grafik Eklemek
 • Grafik Sekmesini Kullanmak
 • Grafiği Biçimlendirmek ve Yeniden Boyutlandırmak
 • Power BI Grafiklerini Bağlamak*Yeni
 • Office 365’e Özel Grafik Türlerini Tanımak*Yeni

Modül 5: Word Art & Smart Art

 • WordArt Nesnesi Eklemek
 • Liste Yaratmak
 • Hiyerarşi Yaratmak
 • Piramit Yaratmak
 • SmartArt Düzenlemek

Modül 6: Şablonlar , Asıl Slaytlar ile Çalışmak

 • Yeni Şablon Yaratmak ve Düzenlemek
 • Asıl Slayt ile Tüm Slaytlara Aynı Anda Logo Eklemek
 • Asıl Slayt ile Aynı Anda Tüm Slayt Başlıklarının Stilini Değiştirmek
 • Asıl Slayt ile Belirli Slayt Düzenlerinde Değişiklik Yapmak

Modül 7: İleri Sunum Seçenekleri

 • Eylem Düğmeleri ile Çalışmak
 • Sunum için Açıklayıcı Notlar
 • Slayt Zamanlaması Kullanmak
 • Slayt Gösterisi Seçenekleri
 • Slayt Gösterisini Sesli Kaydetmek

Modül 8: Sunumu Web İçin Kaydetmek

 • Sunumu Gösteri Olarak Kaydetmek
 • Sunumu PDF Kaydetmek
 • Sunumu Web’de Yayınlamak
 • Sunumu CD için Paketlemek
 • Sunumu Video Olarak Kaydetmek

Modül 9: İşbirliği

 • OneNote Dokümanlarına Erişim ve Link Vermek*Yeni
 • Doküman Üzerindeki Değişiklikleri İzleme, Kabul ve Reddetme
 • Farklı Sunumları Karşılaştırmak
 • Açıklama Eklemek, Görüntülemek, Düzenlemek
 • OneDrive ile aynı doküman üzerinde Senkron Çalışmak*Yeni
 • Doküman Koruma: Düzenlemeyi Kısıtlama*Yeni
 • Sunuyu Paylaştırarak Slaytlar Üzerinde Birlikte Çalışmak*Yeni

Modül 10: Office 2016 ve Office 365’e ile Gelen Yeni Özellikler

 • Mürekkep Denklem ve Simge Eklemek*Yeni
 • Çiz Sekmesindeki Diğer Özellikler*Yeni
 • 3B Modeller ile Çalışmak *Yeni
 • Tasarım Fikirleri*Yeni
 • Yeni Grafikler*Yeni
 • Otomatik Kaydet*Yeni
 • Mürekkepten Şekle Dönüşüm Özelliğini Kullanmak*Yeni
 • Cetvel ile Hizalama*Yeni
 • 3B Nesnelerini Dönüşüm (Morph) Efekti ile Kullanmak *Yeni
Outlook

Temel Outlook

Outlook programını kullanarak e-posta işlemlerinizi nasıl yapacağınızı kolaylıkla öğrenebilir, bir postayı yazarken biçimlendirme, dosya ekleme, düzenleme, posta arama, yanıtlama, yazdırma gibi seçenekleri rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Kişiler, Takvim, Görevler gibi ibarelerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını uygulamalı olarak öğrenebilir, kendinize görevler tanımlayabilir veya firmanızda toplantılar organize edebilirsiniz. Ayrıca görünüm sekmesini kullanarak Outlook’u kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Süre : 1 Gün

MODÜL 1: OUTLOOK PROGRAMINI TANIMAK

 • Outlook Ekranını Tanımak
 • Outlook Menülerini Düzenlemek
 • Yapılacaklar Çubuğu
 • “Ne yapmak istediğinizi söyleyin” Özelliğini Kullanmak *Yeni

MODÜL 2: İLK E-POSTA İŞLEMLERİ

 • E-posta İletisi Oluşturmak ve Göndermek
 • Mesaj Sekmesini Kullanmak
 • Mesajları Taslak Olarak Kaydetmek
 • E-posta İletisine Dosya Eklemek
 • Mesajları Okumak
 • Ekleri Görüntülemek
 • Mesajları Yanıtlamak ve İletmek

MODÜL 3: E-POSTALARI BİÇİMLENDİRMEK

 • Metin Biçimlendirme Sekmesini Kullanmak
 • Hızlı Biçimlendirme Mini Araç Çubuğu’nu Kullanmak
 • Önemli Mesajları İşaretlemek
 • Bul ve Değiştir Sekmesini Kullanmak

MODÜL 4: KİŞİLER BÖLÜMÜNÜ KULLANMAK

 • Kişi Eklemek ve Düzenlemek
 • Kişi Sekmesini Kullanmak
 • E-mail Mesajından Kişi Eklemek
 • Kişi Görünümünden Mesaj Yollamak
 • Dağıtım Listesi Yaratmak ve Kullanmak
 • E-posta Adresleri, Al & Ver Seçenekler

MODÜL 5: E-POSTA İLETİ SEÇENEKLERİ

 • Yazım ve Dilbilgisi
 • İmzaları Kullanmak

MODÜL 6: E-POSTALARIN YÖNETİMİ

 • İletileri Silmek
 • “Silinmiş Öğeler” Klasörünü Boşaltmak
 • Klasörleri Yeniden Adlandırmak
 • İletileri Klasörleri Taşımak-Kopyalamak

MODÜL 7: E-POSTA İLETİLERİNİ YAZDIRMAK

 • Yazdırma Penceresini Kullanmak
 • Tablo vs. Kısa Not İçinde Yazdırmak
 • Ekli Dosyaları Yazdırmak

MODÜL 8: KİŞİLERİ YÖNETMEK

 • Kişileri Bulmak ve Sıralamak
 • Kişileri Düzenlemek ve Silmek
 • Kişileri Yazdırmak

MODÜL 9: GÖREVLER LİSTESİ OLUŞTURMAK

 • Outlook Takvimini İncelemek
 • Görevleri Listelemek
 • Görevlere Kategori Atamak

MODÜL 10: TOPLANTI DÜZENLEMEK

 • Toplantı Davetini Yanıtlamak
 • Takvimleri Üst Üste Görüntülemek
 • Yeni Toplantı Zamanı Önermek
 • Toplantı Yanıtını İzlemek
 • Toplantı Davetini Güncellemek – İptal Etmek
 • Yazıcı ve Takvim

İleri Outlook

Outlook, programını kullanarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebilir, e-postalarınıza klasörlere taşıyabilir ve taşıma işlemlerini otomatik çalışan kurallarla yapabilirsiniz. Ayrıca takvim öğesini kullanarak randevularınızı takip ederek toplantılar organize edebilirsiniz. Outlook üzerinden zamanınızı daha verimli kullanmak için hatırlatmalar ekleyebilir, kategorileri kullanmayı, e-postaları arşivlemeyi ve taşıma yöntemlerini öğrenebilir, iş yerinde olmadığınızda otomatik cevaplar oluşturmayı ayarlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra şekiller ve görsellerle çalışabilir, Outlook’u kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Süre : 2 Gün

MODÜL 1: E-POSTA İŞLEMLERİ

 • Ölçütlerden Yararlanarak İletilerin Sıralanması
 • Çoklu Ölçüt Kullanarak İletilerin Filtrelenmesi
 • İletilerin Filtrelenmesi
 • İletilerin Düzenlenmesi
 • Önemsiz E-posta Seçenekleri
 • Kural Oluşturmak ve Düzenlemek
 • Kural Düzenlemek ve Silmek
 • Koşullu Biçimlendirme Kullanmak
 • Gruplama Seçenekleri

MODÜL 2: İLETİ SEÇENEKLERİNİ DÜZENLEMEK

 • İleti Seçeneklerini Değiştirmek
 • İleti Biçimlendirmesini Değiştirmek
 • İşyeri Dışı Yardımcısını Kullanmak (Otomatik Cevap)
 • İletilere “Köprü“ Eklemek

MODÜL 3: ARŞİV SEÇENEKLERİ

 • İletileri Arşivlemek
 • İletileri Manuel Arşivlemek
 • İletileri Otomatik Arşivlemek

MODÜL 4: TAKVİM SEÇENEKLERİNİ DÜZENLEMEK

 • İş Günlerini ve Saatlerini Ayarlamak
 • İlave Zaman Bölgelerini Göstermek
 • Uygunluk Seçeneklerini Düzenlemek
 • Takvimi Paylaşmak ve Yayınlamak

MODÜL 5: GÜNLÜK İŞ AKTİVİTELERİNİN VE RSS’İN İZLENMESİ

 • Günlük Girdilerinin Otomatik Olarak Kaydedilmesi
 • Günlük Girdilerinin Manuel Kaydedilmesi
 • Günlük Girdilerinin Değiştirilmesi
 • RSS Kullanmak
 • Günlük Girdilerinin Otomatik Olarak Kaydedilmesi

MODÜL 6: GÖREV YÖNETİMİ

 • Görev Atamak
 • Görev Atama Mesajını Yanıtlamak
 • Görev Güncellemesini Göndermek
 • Görev Atamalarını Yönlendirmek

MODÜL 7: KİŞİSEL KLASÖRLERİ KULLANMAK

 • Kişisel Klasörler Nedir
 • Kişisel Klasörleri Oluşturmak
 • Mesajları Taşımak ve Kopyalamak

MODÜL 8: ŞEKİLLER VE RESİMLER İLE ÇALIŞMAK

 • Ekle Sekmesinin Kullanılması
 • ClipArt ve Resimler Eklemek
 • Otomatik Şekil Çizmek
 • Biçimlendirme Sekmesinin Kullanılması
 • Nesnelerin Tabakalandırılması
 • WordArt Nesnesi Eklemek
 • SmartArt Grafik Ekleme

MODÜL 9: OUTLOOK’U ÖZELLEŞTİRMEK

 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu ile Çalışmak
 • Araç Çubuklarını Özelleştirmek
Access

Temel Access

Access, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir veritabanı programıdır. Eğitimimizde ilk önce Access arayüzü tanıyıp daha sonrasında veritabanı, tablo, alan, veri türü, ilişki kavramlarını uygulamalı olarak öğrenceksiniz. Kayıt ekleme, arama, silme gibi aksiyonların nasıl yapıldığını bilecek, veritabanı ile farklı platformlar arasında nasıl veri alış verişi yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca kullanıcıların veritabanı yönetiminde dikkat etmesi gereken temel kuralları öğrenip, tablo, sorgu, form ve rapor kavramlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Süre : 2 Gün

Modül 1: Access’e Genel Bakış

 • Access ve İlişkisel Veritabanları
 • Access Ortamı
 • Ofis Menüsü’nü Kullanmak
 • Veritabanı Bileşenleri
 • Gezinti Bölmesini Kullanmak
 • Yardımı Kullanmak
 • Access Veritabanını Açmak Ve Kapatmak

Modül 2: Veritabanı Oluşturmak

 • Veri Türleri
 • Veri Sayfası Görünümünde Tablo Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünde Tablo Oluşturmak
 • Alan Özelliklerini Ayarlamak
 • Birincil Anahtar Belirlemek
 • Veri Sayfasını Keşfetmek
 • Tablo Verilerini Düzenlemek Ve Seçmek
 • Kayıt Eklemek Ve Silmek
 • Bulmak Ve Değiştirmek
 • Geri Almak Ve Yenilemek
 • İlişki Türleri
 • İlişkileri Yazdırmak
 • Tablodaki Kayıtları Sıralamak

Modül 3: Veri Paylaşmak

 • Excel Dosyalarını Access’e Almak
 • Tablo Yapısını ve Verileri Kopyalamak

Modül 4: Sorgu ve Filtre Şeçenekleri

 • Filtreleri Kullanmak
 • Genel Filtreleme
 • Seçime Göre Filtreleme
 • Gelişmiş Filtreleme
 • Sorgu Ve Filtreleme Arasındaki Farklar
 • Basit Sorgu Sihirbazını Kullanarak Sorgu Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünde Sorgu Oluşturmak
 • Sorguya Kriter Eklemek
 • Hesaplanmış Alan Eklemek
 • Verilerin Gruplandırılması
 • Sorguda Parametre Kullanmak
 • Sorguda Birleştirme Türleri

Modül 5: Formlar

 • Otomatik Form Oluşturmak
 • Form Sihirbazını Kullanarak Form Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünü Kullanmak
 • Forma Kontroller Eklemek
 • Koşullu Biçimlendirme Uygulamak
 • Araç Kutusunu Kullanmak
 • Metin Kutusu Eklemek
 • Etiket Eklemek
 • Seçenek Düğmesi Eklemek
 • Onay Kutusu Eklemek
 • Açılan Kutu Ve Liste Kutusu Eklemek
 • Hesaplanmış Alan Eklemek
 • Grafiksel Öğeler Eklemek
 • Alt Form Oluşturmak

Modül 6: Raporlar

 • Otomatik Rapor Oluşturmak
 • Sihirbazı Kullanarak Rapor Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünde Rapor Oluşturmak
 • Kontrolleri Biçimlendirmek
 • Tarih Ve Saat Eklemek
 • Sayfa Numaraları Eklemek
 • Grafiksel Öğeler Eklemek
 • Raporlarda Gruplama Yapmak
 • Raporlarda Sıralama Yapmak
 • Sayfa Kesmesini Kullanmak
 • Hesaplanmış Denetimler Oluşturmak
 • Raporu Yazdırmak

İleri Access

Bu eğitimde katılımcıların Access’nin özelliklerini kullanarak veritabanlarını doğru şekilde yönetebilmeleri, diğer programları ile bağlantı kurup veri alış-verişi yapabilmeleri, ileri sorgulama tekniklerini kullanabilmeleri ve gelişmiş veritabanı özelliklerini öğrenip bunları günlük iş gereksinimlerine uygun şekilde hayata geçirebilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca ileri form ve raporlar hazırlayabilir ve Sql sorguları yazabilecek seviyeye gelebilirsiniz. Bunların yanı sıra Access’te makroları nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Süre : 2 Gün

Modül 1: İleri Tablo Özellikleri

 • Alan Özellikleri
 • Giriş Maskesini Kullanmak
 • Veri Sayfasında Toplam Satırını Kullanmak
 • Not Veri Türünde Zengin Metin Biçimini Kullanmak
 • Tabloları Bağlamak
 • Bağlı Tablo Yöneticisini Kullanmak
 • Diğer Office Programları ile Veri Paylaşmak

Modül 2: Veri Alma İşlemleri

 • Tablo Almak
 • XML Verisini Access’e Almak
 • Sharepoint Listesinden Veri Almak
 • Excel’den Veri Almak
 • Metin Dosyasından Veri Almak

Modül 3: İleri Sorgulamayı Kullanma

 • Hesaplanmış Alan Oluşturmak
 • Tekrarlanan Kayıtları Bulmak
 • Çapraz Sorgu Oluşturmak
 • Eylem Sorguları
 • Güncelleştirme Sorgusu
 • Ekleme Sorgusu
 • Tablo Yapma Sorgusu
 • Silme Sorgusu

Modül 4: İleri Form Seçenekleri

 • Alan Listesi Görev Bölmesini Kullanmak
 • Form Kontrollerini Kullanmak
 • Etiketleri Eklemek ve Biçimlendirmek
 • Grafik Eklemek
 • Komut Düğmesi Eklemek
 • Etiket Sihirbazını Kullanmak
 • Açılan Kutu Alanı Eklemek

Modül 5: İleri Rapor Seçenekleri

 • Rapor Kontrollerini Kullanmak
 • Sayfa ve Rapor Genişlikleri ile Çalışmak
 • Bölüm Özelliklerini Ayarlamak
 • Grafik Eklemek
 • Rapor Verilerini İki Sütunda Ayarlamak

Modül 6: İleri Veritabanı Özellikleri

 • Veritabanının Dokümantasyonunu Sağlamak
 • Veritabanının Performansını Analiz Etmek
 • Veritabanının Versiyonunu Değiştirmek
 • Veritabanını Sıkıştırmak ve Onarmak
 • Veritabanının Yedeğini Almak
 • Veritabanını Bölmek
 • Access Veritabanını MDE Dosyasına Dönüştürmek
 • Veritabanı Geçiş Panosu Yaratmak
 • Geçiş Panosunu Düzenlemek
 • Başlangıç Seçeneklerini Ayarlamak
 • Veritabanı Parolası Ayarlamak

Modül 7: Makrolar

 • Makro Oluşturmak
 • Makro Çalıştırmak
 • Grup Makrosu Oluşturmak Ve Çalıştırmak
 • Koşullu Makro Oluşturmak
 • Makroları Komut Butonlarına Atamak
 • Menü Seçeneklerinde Makroları Kullanmak

Start typing and press Enter to search

X