Temel Access

Access, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir veritabanı programıdır. Eğitimimizde ilk önce Access arayüzü tanıyıp daha sonrasında veritabanı, tablo, alan, veri türü, ilişki kavramlarını uygulamalı olarak öğrenceksiniz. Kayıt ekleme, arama, silme gibi aksiyonların nasıl yapıldığını bilecek, veritabanı ile farklı platformlar arasında nasıl veri alış verişi yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca kullanıcıların veritabanı yönetiminde dikkat etmesi gereken temel kuralları öğrenip, tablo, sorgu, form ve rapor kavramlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Süre : 2 Gün

Modül 1: Access’e Genel Bakış

 • Access ve İlişkisel Veritabanları
 • Access Ortamı
 • Ofis Menüsü’nü Kullanmak
 • Veritabanı Bileşenleri
 • Gezinti Bölmesini Kullanmak
 • Yardımı Kullanmak
 • Access Veritabanını Açmak Ve Kapatmak

Modül 2: Veritabanı Oluşturmak

 • Veri Türleri
 • Veri Sayfası Görünümünde Tablo Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünde Tablo Oluşturmak
 • Alan Özelliklerini Ayarlamak
 • Birincil Anahtar Belirlemek
 • Veri Sayfasını Keşfetmek
 • Tablo Verilerini Düzenlemek Ve Seçmek
 • Kayıt Eklemek Ve Silmek
 • Bulmak Ve Değiştirmek
 • Geri Almak Ve Yenilemek
 • İlişki Türleri
 • İlişkileri Yazdırmak
 • Tablodaki Kayıtları Sıralamak

Modül 3: Veri Paylaşmak

 • Excel Dosyalarını Access’e Almak
 • Tablo Yapısını ve Verileri Kopyalamak

Modül 4: Sorgu ve Filtre Şeçenekleri

 • Filtreleri Kullanmak
 • Genel Filtreleme
 • Seçime Göre Filtreleme
 • Gelişmiş Filtreleme
 • Sorgu Ve Filtreleme Arasındaki Farklar
 • Basit Sorgu Sihirbazını Kullanarak Sorgu Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünde Sorgu Oluşturmak
 • Sorguya Kriter Eklemek
 • Hesaplanmış Alan Eklemek
 • Verilerin Gruplandırılması
 • Sorguda Parametre Kullanmak
 • Sorguda Birleştirme Türleri

Modül 5: Formlar

 • Otomatik Form Oluşturmak
 • Form Sihirbazını Kullanarak Form Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünü Kullanmak
 • Forma Kontroller Eklemek
 • Koşullu Biçimlendirme Uygulamak
 • Araç Kutusunu Kullanmak
 • Metin Kutusu Eklemek
 • Etiket Eklemek
 • Seçenek Düğmesi Eklemek
 • Onay Kutusu Eklemek
 • Açılan Kutu Ve Liste Kutusu Eklemek
 • Hesaplanmış Alan Eklemek
 • Grafiksel Öğeler Eklemek
 • Alt Form Oluşturmak

Modül 6: Raporlar

 • Otomatik Rapor Oluşturmak
 • Sihirbazı Kullanarak Rapor Oluşturmak
 • Tasarım Görünümünde Rapor Oluşturmak
 • Kontrolleri Biçimlendirmek
 • Tarih Ve Saat Eklemek
 • Sayfa Numaraları Eklemek
 • Grafiksel Öğeler Eklemek
 • Raporlarda Gruplama Yapmak
 • Raporlarda Sıralama Yapmak
 • Sayfa Kesmesini Kullanmak
 • Hesaplanmış Denetimler Oluşturmak
 • Raporu Yazdırmak
İleri Access

Bu eğitimde katılımcıların Access’nin özelliklerini kullanarak veritabanlarını doğru şekilde yönetebilmeleri, diğer programları ile bağlantı kurup veri alış-verişi yapabilmeleri, ileri sorgulama tekniklerini kullanabilmeleri ve gelişmiş veritabanı özelliklerini öğrenip bunları günlük iş gereksinimlerine uygun şekilde hayata geçirebilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca ileri form ve raporlar hazırlayabilir ve Sql sorguları yazabilecek seviyeye gelebilirsiniz. Bunların yanı sıra Access’te makroları nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Süre : 2 Gün

Modül 1: İleri Tablo Özellikleri

 • Alan Özellikleri
 • Giriş Maskesini Kullanmak
 • Veri Sayfasında Toplam Satırını Kullanmak
 • Not Veri Türünde Zengin Metin Biçimini Kullanmak
 • Tabloları Bağlamak
 • Bağlı Tablo Yöneticisini Kullanmak
 • Diğer Office Programları ile Veri Paylaşmak

Modül 2: Veri Alma İşlemleri

 • Tablo Almak
 • XML Verisini Access’e Almak
 • Sharepoint Listesinden Veri Almak
 • Excel’den Veri Almak
 • Metin Dosyasından Veri Almak

Modül 3: İleri Sorgulamayı Kullanma

 • Hesaplanmış Alan Oluşturmak
 • Tekrarlanan Kayıtları Bulmak
 • Çapraz Sorgu Oluşturmak
 • Eylem Sorguları
 • Güncelleştirme Sorgusu
 • Ekleme Sorgusu
 • Tablo Yapma Sorgusu
 • Silme Sorgusu

Modül 4: İleri Form Seçenekleri

 • Alan Listesi Görev Bölmesini Kullanmak
 • Form Kontrollerini Kullanmak
 • Etiketleri Eklemek ve Biçimlendirmek
 • Grafik Eklemek
 • Komut Düğmesi Eklemek
 • Etiket Sihirbazını Kullanmak
 • Açılan Kutu Alanı Eklemek

Modül 5: İleri Rapor Seçenekleri

 • Rapor Kontrollerini Kullanmak
 • Sayfa ve Rapor Genişlikleri ile Çalışmak
 • Bölüm Özelliklerini Ayarlamak
 • Grafik Eklemek
 • Rapor Verilerini İki Sütunda Ayarlamak

Modül 6: İleri Veritabanı Özellikleri

 • Veritabanının Dokümantasyonunu Sağlamak
 • Veritabanının Performansını Analiz Etmek
 • Veritabanının Versiyonunu Değiştirmek
 • Veritabanını Sıkıştırmak ve Onarmak
 • Veritabanının Yedeğini Almak
 • Veritabanını Bölmek
 • Access Veritabanını MDE Dosyasına Dönüştürmek
 • Veritabanı Geçiş Panosu Yaratmak
 • Geçiş Panosunu Düzenlemek
 • Başlangıç Seçeneklerini Ayarlamak
 • Veritabanı Parolası Ayarlamak

Modül 7: Makrolar

 • Makro Oluşturmak
 • Makro Çalıştırmak
 • Grup Makrosu Oluşturmak Ve Çalıştırmak
 • Koşullu Makro Oluşturmak
 • Makroları Komut Butonlarına Atamak
 • Menü Seçeneklerinde Makroları Kullanmak
İletişim

Start typing and press Enter to search